Määräykset ja ohjeet

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteet 2021

Opetussuunnitelma Esiopetus
Kannen kuva

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteet 2021
(pdf, 894.13 KB)

Lataa

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteet ovat Opetushallituksen määräys, jonka mukaan kokeiluun valituissa kunnissa laaditaan paikallinen kokeiluopetussuunnitelma. Kokeiluopetussuunnitelmaa käytetään lukuvuosina 2021–2024. Perusteet antavat hyvän pohjan leikkiä, tutkivaa oppimista ja oppimisen iloa korostavan esiopetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen kokeilun aikana. 

Julkaisuvuosi
2021
ISBN pdf
978-952-13-6734-2
Sarja
Määräykset ja ohjeet 2021:2a
ISSN pdf
1798-8888
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi