Föreskrifter och anvisningar

Grunderna för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning 2021

Läroplan Förskoleundervisning
Pärm bild

Grunderna för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning 2021
(pdf, 808.87 KB)

Ladda ned

Grunderna för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning är en nationell föreskrift utfärdad av Utbildningsstyrelsen, utifrån vilken en lokal läroplan ska utarbetas i de kommuner som valts ut att delta i försöket. Läroplanen för försöket används läsåren 2021–2024. Grunderna ger en god grund att under försöket planera och genomföra en förskoleundervisning som betonar lek, undersökande lärande och glädje i lärandet.

År
2021
ISBN pdf
978-952-13-6735-9
Serie
Föreskrifter och anvisningar 2021:2b
ISSN pdf
1798-8888
Publikationen finns på följande språk
Svenska