Oppaat ja käsikirjat

Kasvatus maailmankansalaisuuteen – Aiheet ja oppimistavoitteet

Kansainvälistyminen Koulutuksen kehittäminen Kulttuurinen moninaisuus Opettajat ja kasvattajat Opetus ja ohjaus Tasa-arvo ja osallisuus
Kannen kuva

Kasvatus maailmankansalaisuuteen
(pdf, 702.51 KB)

Lataa

Globaalikasvatuksen tehtävänä on avata ihmisten silmät ja mieli maailman erilaisille todellisuuksille ja herättää ihmisissä halu rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavampaa maailmaa. (Maastrichtin julistus 2002)

Maailmankansalaisuuteen kasvattamisen tavoitteena on kerryttää oppijoitten tietoja ja taitoja, tukea arvoja ja asenteita sekä kasvattaa rohkeutta. Maailmankansalaisen osaamisen avulla rakennetaan maailmaan osallisuutta, oikeudenmukaisuutta ja rauhaa. 

Kasvatus maailmankansalaisuuteen on UNESCOn globaalikasvatuksen pedagoginen perusohje. Siinä esitetään ehdotuksia oppimistavoitteista ja aiheista sekä menetelmistä. Globaalikasvatus on Suomessa integroitu osaksi opetussuunnitelmia. UNESCOn perusteos auttaa hahmottamaan globaalikasvatuksen ulottuvuuksia. Sen avulla voi myös arvioida ja kehittää omaa tapaansa toteuttaa globaalikasvatusta opetuksessa.
 

Julkaisuvuosi
2021
ISBN pdf
978-952-13-6778-6
Sarja
Oppaat ja käsikirjat 2021:5
ISSN pdf
1798-8969
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi