Oppaat ja käsikirjat

Laadukas asuntolatoiminta

Hyvinvointi Laatu ja kehittäminen Ammatillinen koulutus
Laadukas asuntokatoiminta -julkaisun kansi.

Laadukas_asuntolatoiminta_verkkojulkaisu.pdf
(pdf, 2.37 MB)

Lataa

Asuntoloissa asuu vuosittain noin 9000 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa. Opetushallitus on yhdessä SAKU ry:n ja koulutuksen järjestäjien kanssa laatinut suositukset laadukkaalle asuntolatoiminnalle. Nyt käsillä olevissa, vuonna 2023 päivitetyissä laatusuosituksissa on huomioitu laajennettu oppivelvollisuus sekä vuoden 2022 asuntolaselvityksen tulokset. Lisäksi esitellään laadukkaan asuntolatoiminnan käytännön toteutuksen tueksi kehitetty asuntolaohjauksen vertaiskehittämisen VeKe-malli.

Laadukas asuntolatoiminta muodostuu jatkuvasta kehittämisestä, johon osallistuvat ohjaajien ja asukkaiden lisäksi myös oppilaitoksen muu henkilökunta ja johto. Laadukkaassa asuntolatoiminnassa mahdollistetaan asukkaille turvallinen asumis- ja oppimisympäristö, jossa asukas saa tarvittaessa tukea asumiseensa. Yhteisöllisyys, osallisuus ja turvallisuus on tärkeä osa asuntolatoimintaa. 

Tässä oppaassa asuntolatoiminnan laatua tarkastellaan eri näkökulmista. Opas on tarkoitettu kaikille asuntolatoimintaa tarjoaville tueksi toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi. 

Julkaisuvuosi
2023
ISBN pdf
978-952-13-6893-6
Sarja
Oppaat ja käsikirjat 2023:4a
ISSN pdf
1798-8969
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi