Oppaat ja käsikirjat

Laadukas asuntolatoiminta

Hyvinvointi Laatu ja kehittäminen Ammatillinen koulutus
Laadukas asuntokatoiminta -julkaisun kansi.

Laadukas asuntolatoiminta
(pdf, 1009.9 KB)

Lataa

Asuntoloissa asuu vuosittain lähes 10 000 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa. Opetushallitus on yhdessä SAKU ry:n ja koulutuksen järjestäjien kanssa laatinut suositukset laadukkaalle asuntolatoiminnalle.

Laadukas asuntolatoiminta muodostuu jatkuvasta kehittämisestä, johon osallistuvat ohjaajien ja asukkaiden lisäksi myös oppilaitoksen muu henkilökunta ja johto. Laadukkaassa asuntolatoiminnassa mahdollistetaan asukkaille turvallinen asumis- ja oppimisympäristö, jossa asukas saa tarvittaessa tukea asumiseensa. Yhteisöllisyys, osallisuus ja turvallisuus on tärkeä osa asuntolatoimintaa. 

Tässä oppaassa asuntolatoiminnan laatua tarkastellaan eri näkökulmista. Opas on tarkoitettu kaikille asuntolatoimintaa tarjoaville tueksi toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi. 
 

Julkaisuvuosi
2020
ISBN pdf
978-952-13-6697-0
Sarja
Oppaat ja käsikirjat 2020:6
ISSN pdf
1798-8969
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi