Raportit ja selvitykset

Malleista oppilaitoksen toimintamalleiksi

Elinikäinen ohjaus Koulutuksen kehittäminen Ammatillinen koulutus
Kannen kuva

Malleista oppilaitoksen toimintamalleiksi
(pdf, 977.53 KB)

Lataa

Malleista oppilaitoksen toimintamalliksi -selvityksessä tarkastellaan, miten Zoomi-hankkeen koordinoimassa Sujuvat siirtymät -hankeverkoston toiminnassa kehitetyt mallit ja hyvät käytänteet ovat tulleet osaksi hanketyötä tehneiden oppilaitosten arkea sekä levinneet muihin organisaatioihin. Lisäksi selvityksessä käydään läpi, mitkä tekijät ovat edistäneet mallien ja hyvien käytänteiden juurtumista ja leviämistä.  Sujuvat siirtymät -hankeverkosto kehittää koulutuspolun aikaisia siirtymiä perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen nivelvaiheessa, ammatillisten opintojen aikana sekä valmistumisvaiheessa. 

Selvitys on tehty osana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Zoomi – sujuvia siirtymiä edistämässä -hanketta, jota Opetushallitus toteuttaa yhteistyössä Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n kanssa. Zoomi-hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Tekijät
Inka Ruokolainen
Julkaisuvuosi
2022
ISBN pdf
978-952-13-6821-9
Sarja
Raportit ja selvitykset 2022:3
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi