Raportit ja selvitykset

Media- ja viestintäalan osaamistarpeet

Ennakointi Ammatillinen koulutus Humanistiset ja taidealat
Kansi: Media- ja viestintäalan osaamistarpeet

Media- ja viestintäalan osaamistarpeet
(pdf, 609.46 KB)

Lataa

Nopeasti muuttuva ala tarvitsee jatkuvaa oppimista tukevia toimintamalleja

Media- ja viestintäala on yksi nopeimmin muuttuvista aloista. Murroksen laajuus ja muutosvauhti haastavat alan koulutusta uudistumaan kokonaisuudessaan, mutta erityisesti ne korostavat jatkuvan oppimisen tärkeyttä media- ja viestintäalalla jo työskenteleville.

Julkaisuun on koottu media- ja viestintäalan muuttuvia osaamistarpeita koskevan ennakointihankkeen (2019-2020) tulokset. Ennakointityöhön osallistui monipuolinen joukko alan toimijoita ja asiantuntijoita. Ennakointi liittyi opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteisen ennakoinnin asiantuntijaelimen, Osaamisen ennakointifoorumin toimintaan.
 

Tekijät
Helena Haasmaa, Milla Hägg, Virpi Sillanpää, Minna Tuominen-Thuesen
Julkaisuvuosi
2020
ISBN pdf
978-952-13-6662-8
Sarja
Raportit ja selvitykset 2020:3
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi