Raportit ja selvitykset

Oppimisen edistymisen seuraaminen ja arviointi toiminta-alueittain järjestettävässä opetuksessa

Arviointi ja todistukset Erityinen tuki Opetus ja ohjaus Perusopetus
Kannen kuva

Oppimisen edistymisen seuraaminen ja arviointi toiminta-alueittain järjestettävässä opetuksessa
(pdf, 491.13 KB)

Lataa

Vaativan erityisen tuen VIP-verkoston selvitys

Toiminta-alueittain järjestettävä opetus on osa perusopetuksen kolmiportaista oppimisen ja koulunkäynnin tukea, ja siitä päätetään oppilaan erityisen tuen päätöksessä. Opetus voidaan järjestää toiminta-alueittain vain, kun todetaan, ettei oppilas kykene opiskelemaan edes oppiaineiden yksilöllistettyjä oppimääriä. Oppilailla tulee olla paitsi erityisen tuen päätös myös pidennetyn oppivelvollisuuden päätös. Toiminta-alueittaisessa opetuksessa on Suomessa noin 2 100 oppilasta. 

Tässä selvityksessä esitellään sitä, miten erityisopettajat kuvaavat oppilaidensa oppimisen edistymistä ja sen seurantaa toiminta-alueittain järjestettävässä opetuksessa. Aineisto koostuu vuosina 2018–2020 kerätyistä erityisopettajien haastatteluista. Oppilaita näillä opettajilla oli yhteensä hieman yli 600, joista valtaosa opiskeli toiminta-alueittain. 

Tekijät
Irene Rämä
Julkaisuvuosi
2021
ISBN pdf
978-952-13-6726-7
Sarja
Raportit ja selvitykset 2021:1
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi