Oppimateriaali

Pesulle ja puhtaaksi -hygieniataitopeli

Maahanmuuttajakoulutus Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Terveystieto Yleissivistävä koulutus

Pesulle ja puhtaaksi – hygieniataitopeli opettaa lapsille puhtaudesta huolehtimiseen liittyviä taitoja ja opastaa heitä suomalaiseen hygieniakulttuuriin alkuopetuksessa ja valmistavassa opetuksessa. Se on tarkoitettu myös toisena kielenä suomea opiskelevien oppilaiden terveystiedon tukimateriaaliksi.

Materiaalissa opiskellaan leikillisesti pelaamalla, miten henkilökohtaisesta hygieniasta pidetään päivittäin huolta ja opitaan puhtauteen liittyviä tapoja ja käsitteitä.

Tekstit ovat lyhyitä ja rakenteiltaan helppoja. Uudet käsitteet näkee kirjoitettuna sekä kuulee useasti myös ääneen lausuttuna. Käsitteiden oppimisessa on käytetty apuna paljon kuvia sekä animaatiota.

Materiaalia voi käyttää yksin ja ryhmässä, koulussa ja kotona. Pelissä nalle opastaa ja neuvoo pelaajaa eli oppilasta. Mukana on myös hahmo, johon oppilas voi samaistua. Kun oppilas on oppinut kaikki tarvittavat taidot, hän voi tulostaa itselleen Puhtauspassin todistukseksi!

Tekijät
Hanna Pöyliö, Kati Aavikko, Oodles Solutions Oy
Julkaisuvuosi
2014