Raportit ja selvitykset

Siirtymien vaikutus koulutuspolun eheyteen

Johtaminen ja hallinto Koulutuksen kehittäminen Opetus ja ohjaus Tasa-arvo ja osallisuus Ammatillinen koulutus
Kannen kuva: Siirtymien vaikutus koulutuspolun eheyteen

siirtymien_vaikutus_koulutuspolun_eheyteen.pdf
(pdf, 823.48 KB)

Lataa

Laadullisessa selvityksessä tarkastellaan ammatillisen koulutuksen nykytilaa ja kehittämistarpeita. Selvityksen teemat muodostuvat Zoomi-hankkeen koordinoiman Sujuvat siirtymät -hankekokonaisuuden tavoitteista. Keskeisiä asiakokonaisuuksia ovat ammatillisen osaamisen tuottaminen ja joustavat ohjauspolut, koulutuksen läpäisy sekä opinnoista eroamisen problematiikka. Lisäksi tarkastellaan koulutuksen järjestäjien toiminnan kokonaisuutta ja esimerkiksi johtamiskäytäntöjen kehittämistarpeita.

Aineisto kerättiin kehittämistyön menetelmin; selvitystä tehdessä vierailtiin 36 koulutuksen järjestäjän luona ja kuultiin yli 300 paikallista ammatillisen koulutuksen asiantuntijaa. Selvitystyön aikana ammatilliset oppilaitokset olivat murroksen ja laajan kehittämishaasteen edessä. Selvitys tarjoaa kokonaiskuvan nykytilasta ja tulevaisuuden odotuksista. 

Selvitys tukee ammatillisen koulutuksen jatkokehittämistä sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla. Laajasta aineistosta siivilöidyt tulkinnat ja havainnot tarjoavat aineksia yhteisen keskustelun pohjaksi. Selvityksessä esitellään myös Opetushallituksen laatimat suositteluluokitukset eron syille ja opiskelijan pohjakoulutukselle. Koulutuksen järjestäjät voivat hyödyntää suositteluluokituksia omissa opiskelijahallintojärjestelmissään. 

DiaLoogin tekemä selvitys on tehty osana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Zoomi – sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanketta, jota Opetushallitus toteuttaa yhteistyössä Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n kanssa. Zoomi-hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. 

Tekijät
Jukka Vehviläinen
Julkaisuvuosi
2019
ISBN pdf
978-952-13-6561-4
Sarja
Raportit ja selvitykset 2019:1
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi