Raportit ja selvitykset

Sukupuolijäsennys perusopetuksen oppikirjoissa

Tasa-arvo ja osallisuus Perusopetus
Kansikuva - Sukupuolijäsennys perusopetuksen oppikirjoissa

126079_sukupuolijasennys_perusopetuksen_oppikirjoissa.pdf
(pdf, 434.37 KB)

Lataa

Yksi perusopetuksen tärkeistä tavoitteista on auttaa lapsia ja nuoria kasvamaan tasa-arvoa kunnioittaviksi kansalaisiksi. Tukevatko perusopetukseen tarkoitetut oppimateriaalit tätä tavoitetta? Helsingin yliopiston opettajakoulutuslaitoksella tehdyssä selvityksessä tutkitaan äidinkielen ja kirjallisuuden, matematiikan ja oppilaanohjauksen oppikirjoja erityisesti sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. 

Selvityksen päätulos on, että miessukupuoli on enemmän esillä kaikissa tutkituissa materiaaleissa. Lisäksi sukupuolten tasa-arvoon ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvää pohdintaa on oppimateriaaleissa vähän, joten tasa-arvon rakentamiseen ja stereotypioiden purkamiseen ei anneta riittävästi keinoja. Selvityksessä tarkennetaan paikkoja, joissa sukupuolten tasa-arvo tai yhdenvertaisuuden periaatteet on oppikirjoissa nostettu tai voitaisiin paremmin nostaa esiin. 
 

Tekijät
Liisa Tainio ja Tiina Teräs
Julkaisuvuosi
2010
ISBN pdf
978-952-13-4536-4
Sarja
Raportit ja selvitykset 2010:8
ISSN pdf
ISSN 1798-8969
ISSN painettu
ISSN-L 1798-8950
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi