Raportit ja selvitykset

Suomalaisten tutkinto-opiskelu ulkomaisissa korkeakouluissa

Kansainvälistyminen Korkeakoulutus
Suomalaisten tutkinto-opiskelu ulkomaisissa korkeakouluissa kansikuva

Suomalaisten tutkinto-opiskelu ulkomaisissa korkeakouluissa
(pdf, 1.56 MB)

Lataa

Tuloksia kyselystä

Julkaisu esittelee tulokset opiskelijakyselystä, joka suunnattiin ulkomailla koko korkeakoulututkintoa tekeville. Kysely lähetettiin Kelan opintotukea ulkomaille saaville loppuvuodesta 2016. Tarkastelun kohteena on ulkomaille lähdön syyt, opiskelu ja eläminen ulkomailla, opintojen rahoitus sekä opiskelijoiden tulevaisuudensuunnitelmat ja ajatukset Suomesta ja Suomeen paluusta. 

Kysely on osa laajempaa Suomalaisten tutkinto-opiskelu ulkomailla -selvityshanketta, jossa luodaan yleiskuvaa siihen, millaisesta ilmiöstä on kyse, kun opiskelija lähtee tekemään koko korkeakoulututkinnon ulkomaille. Hankkeen ensimmäisessä osassa tarkasteltiin opintotukitilastojen pohjalta sitä, ketkä lähtevät ulkomaille opiskelemaan.

Tekijät
Irma Garam
Julkaisuvuosi
2018
ISBN pdf
978-952-13-6490-7
Sarja
Raportit ja selvitykset 2018:8
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi