Raportit ja selvitykset

Taiteen perusopetus 2020

Koulutuksen kehittäminen Taiteen perusopetus
Kannen kuva: Taiteen perusopetus 2020

Taiteen perusopetus 2020.pdf
(pdf, 9.03 MB)

Lataa

Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2019–2020

Opetushallituksen raportissa on selvitetty ajankohtaista tietoa taiteen perusopetuksen järjestämisestä syksyllä 2019. Selvityksessä kerättiin perustietoa taiteen perusopetuksen oppilaitoksista, kansallisesta tilanteesta ja osin myös kehityksestä suhteessa aiemmin toteutettujen selvityksien tuloksiin. Selvityksen tulokset pohjautuvat syksyllä 2019 toteutettuun kyselyyn, joka suunnattiin kaikille tiedossa olleille taiteen perusopetusta tarjoaville oppilaitoksille. 

Saatujen tietojen mukaan Suomessa oli lukuvuonna 2019–2020 yhteensä 424 taiteen perusopetusta järjestävää oppilaitosta. Syksyllä 2019 näistä oppilaitoksista 128 toimi opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen järjestämisluvalla. Taiteen perusopetuksen oppilaitoksen pää- tai sivutoimipiste löytyy valtaosasta Manner-Suomen kuntia. Taiteen perusopetuksessa opiskelee eri-ikäisiä oppilaita varhaisiän kasvatuksesta aikuisten opetukseen saakka.  Taiteenaloista eniten oppilaita on musiikissa. Oppilaitosten rahoitusjärjestelyt vaihtelevat. Keskimääräisissä lukukausimaksuissa on paljon vaihtelua. Taiteen perusopetuksen oppilaitokset tekevät yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. Taiteen perusopetuksessa nähdään myös runsaasti kehittämishaasteita, jotka liittyvät koulutuksen järjestämisen rahoitukseen, hallintoon, rakenteisiin ja toimintakulttuuriin sekä toimintaympäristössä ja yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin.

Selvityksen on laatinut Opetushallituksen toimeksiannosta HK, Musiikkipedagogi (AMK) Tiia Luoma.

Tekijät
Tiia Luoma
Julkaisuvuosi
2020
ISBN pdf
978-952-13-6667-3
Sarja
Raportit ja selvitykset 2020:4a
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi