Raportit ja selvitykset

Terveet Tilat 2028: Ammatillisen koulutuksen asuntoloiden nykytilaselvitys

Hyvinvointi Oppimisympäristö Oppilas- ja opiskelijahuolto Ammatillinen koulutus
Kannen kuva

Terveet tilat 2028: Ammatillisen koulutuksen asuntoloiden nykytilaselvitys
(pdf, 2.36 MB)

Lataa

Ammatillisen koulutuksen asuntoloiden nykytilaselvitys liittyy Terveet tilat 2028-ohjelman 4.1.4 Joustavat, muunneltavat, monikäyttöiset ja turvalliset tilat -toimenpiteeseen.

Ammatillisen koulutuksen asuntoloiden nykytilaselvitys kohdistuu ammatillisen koulutuksen asuntolatoimintaan ja asuntolarakennuksiin sekä käyttäjien kokemuksiin asuntolassa asumisesta ja hyvinvoinnista. 

Selvityksessä on määrällisen tarkastelun lisäksi kartoitettu opiskelijoiden ja asuntolaohjaajien näkemyksiä asuntolan olosuhteista, yhteistyöstä ja asuntolatoiminnasta kokonaisuutena. Lisäksi on luotu katsaus asuntolaohjaajien koulutustaustaan ja koulutustarpeisiin, asuntolarakennusten korjaustarpeisiin sekä asuntolatoiminnan rahoitukseen ja ylläpidon suunnitelmallisuuteen. Lopuksi on luotu kuva asuntoloiden ja asuntolatoiminnan tulevaisuudesta ja kehittämistarpeista sekä merkityksestä koulutuksen järjestäjälle ja opiskelijalle. 

Selvityksen on toteuttanut FCG Konsultointi Oy.

Tekijät
FCG Konsultointi Oy
Julkaisuvuosi
2022
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi