Raportit ja selvitykset

Terveet Tilat 2028: Varhaiskasvatuksen tilojen ja rakennusten nykytilaselvitys

Oppimisympäristö Varhaiskasvatus
Kannen kuva

Terveet Tilat 2028: Varhaiskasvatuksen tilojen ja rakennusten nykytilaselvitys
(pdf, 1.59 MB)

Lataa

Varhaiskasvatuksen tilojen ja rakennusten nykytilaselvitys liittyy Terveet tilat 2028 -ohjelman 4.1.4 Joustavat, muunneltavat, monikäyttöiset ja turvalliset tilat -toimenpiteeseen.
 
Selvityksessä on tarkasteltu varhaiskasvatuksen rakennusten nykytilannetta, rakennuskannan laajuutta ja laadullisia ominaisuuksia. Selvityksessä on kartoitettu oppimisympäristöjen ja päiväkotirakennusten suunnittelua ja ylläpitoa koskevia määräyksiä ja ohjeita sekä 2000-luvulla tehtyjä oppimisympäristöjä ja varhaiskasvatuksen rakennuksia koskevaa kotimaista tutkimusta ja kehittämistä. Lisäksi on tehty katsaus päiväkotien rakennushankkeiden suunnitteluprosessin perusteisiin ja menettelytapoihin.

Selvityksen on toteuttanut FCG Konsultointi Oy. 
 

Tekijät
FCG Konsultointi Oy
Julkaisuvuosi
2023
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi