Raportit ja selvitykset

Tulevaisuuden yhteistyöverkostot

Ennakointi Ammatillinen koulutus
Kannen kuva

Tulevaisuuden yhteistyöverkostot
(pdf, 1.5 MB)

Lataa

Osaamisen ennakointifoorumin (Oef) ennakointityön tuloksia tuotantoverkostoista

Osaamisen ennakointifoorumin (Oef) ensimmäisen kauden ennakointiprosessi toteutettiin vuosina 2017–2019. Tämä neljäs Oef:n tuloksia analysoiva julkaisu kuvaa ennakointiryhmien työpajan työskentelyn tuloksia toukokuulta ja kesäkuulta 2018. Tuolloin Oef:n ennakointiprosessin kolmannessa työpajassa aiheena oli liiketoiminnan, tuotannon ja työelämän tulevaisuuden tunnistaminen. Tulevaisuuden yhteistyöverkostoja kuvaava kokonaisaineisto ja sen erilaiset aineistoyhdistelmät on koottu Oef:n yhdeksän ennakointiryhmän jäsenistön ja asiantuntijaverkostojen tulevaisuusnäkemyksistä. 

Aineistosta pyrittiin hakemaan vastausta muun muassa sille, mitkä toimialaryhmät ovat kysytyimpiä yhteistyökumppaneita tuotantoverkostoissa. Eri ennakointiryhmien toimialaryhmien verkostoissa korostuvat erityisesti koulutuksen ja teknologisen kehityksen merkitys tulevaisuudessa. Koulutus on jatkossakin tuotantoverkostojen keskeinen perusta, sillä kaikki toiminta perustuu osaavaan ja riittävään työvoimaan. ICT-alat ovat myös kysytty yhteistyökumppani, jota tässä aineistossa edustaa televiestintä-, ohjelmisto- ja tietopalvelut -toimialaryhmä. Yhteistyö liittyy teknologisen kehityksen etenemiseen ja digitalisaation kiihtymiseen, jonka odotetaan etenevän tulevaisuudessa jopa suurinkin loikkauksin.

Julkaisuvuosi
2021
ISBN pdf
978-952-13-6744-1
Sarja
Raportit ja selvitykset 2021:5
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi