Raportit ja selvitykset

Tutkimus perusopetuksen tutoropettajatoiminnasta ja sen vaikutuksista

Digitaalisuus Henkilöstökoulutus Johtaminen ja hallinto Opettajat ja kasvattajat Perusopetus
Kannen kuva

Tutkimus perusopetuksen tutoropettajatoiminnasta ja sen vaikutuksista
(pdf, 1.09 MB)

Lataa

Perusopetuksen tutoropettajatoiminta on ollut osa hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeita. Taustalla on Uusi peruskoulu -ohjelma, jonka teemat liittyivät perusopetuksen ajankohtaisiin ja tulevaisuuden haasteisiin. Tutoropettajatoiminta oli yksi ohjelman suurimmista hankkeista, jolla on tuettu opettajien välistä vertaisohjausta ja -koulutusta. Valtakunnallisesti linjatuiksi sisällöiksi muodostuivat uuden opetussuunnitelman toimeenpano, yhteisöllinen toimintakulttuuri sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen perusopetuksessa. Koulutuksen tutkimuslaitos selvitti Opetushallituksen toimeksiannosta tutoropettajatoiminnan toteutumista ja sen vaikuttavuutta.

Tässä raportissa esitellään tutkimushankkeen keskeisimmät tulokset. Toimintaa tarkasteltiin perusopetusjärjestelmän eri tasoilla ja eri toimijoiden näkökulmasta. Keskeisimpänä havaintoja on ollut sekä opettajien, että opetuksen järjestäjien pääsääntöisesti myönteiset kokemukset toiminnasta ja toive tutoropettajatoiminnan jatkamisesta tulevaisuudessa. Tutkimuksen perusteella tärkeimmät kehittämisen kohteet ovat rahoituksen varmistaminen sekä opettajien, oppilaitosjohdon ja opetustoimen välisen yhteistyön parantaminen.

Tekijät
Matti Pennanen, Matti Taajamo, Mika Risku, Juhani Rautopuro, Päivi Häkkinen
Julkaisuvuosi
2021
ISBN pdf
978-952-13-6746-5
Sarja
Raportit ja selvitykset 2021:7
ISSN pdf
1798-8918
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi