Raportit ja selvitykset

Vaikuttava Erasmus+ – vaikuttavuusajattelun nykytilanne ja osallistuvien organisaatioiden tarpeet

Kansainvälistyminen Koulutuksen kehittäminen Nuorisotyö
Kannen kuva: Vaikuttava Erasmus+ - vaikuttavuusajattelun nykytilanne ja osallistuvien organisaatioiden tarpeet

Vaikuttava Erasmus+ - vaikuttavuusajattelun nykytilanne ja osallistuvien organisaatioiden tarpeet
(pdf, 1.04 MB)

Lataa

Opetushallitus selvitti keväällä 2019 yhdessä Demos Helsingin kanssa, minkälaisia vaikutuksia Erasmus+ -ohjelman rahoittamissa hankkeissa on tavoiteltu, miten vaikuttavuutta on arvioitu ja millaista tukea hanketoimijat tarvitsevat vaikuttavuuden kehittämiseen ja arviointiin. Raportti perustuu tehtyyn kyselyyn ja yhteiskehittämiseen. Lisäksi raportti sisältää Suomessa ja eri puolilla Eurooppaa käytössä olevien vaikuttavuusmallien kartoituksen tulokset. Tavoitteena on luoda pohjaa uuden Erasmus+ -vaikuttavuusmallin rakentamiseksi.

Tekijät
Julia Jousilahti, Lari Hokkanen, Päivi Surakka
Julkaisuvuosi
2019
ISBN pdf
978-952-13-6620-8
Sarja
Raportit ja selvitykset 2019:10
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi