Raportit ja selvitykset

Vesi vanhin voitehista

Ennakointi Koulutuksen kehittäminen Ammatillinen koulutus Maa- ja metsätalousalat Tekniikan alat
Kannen kuva

Vesi vanhin voitehista
(pdf, 1.11 MB)

Lataa

Vesialan tulevaisuuden osaamistarpeet

Tulevaisuuden vesialalla tarvitaan laaja-alaista osaamista.

Monipuolisen vesialan osaamisen ja toimintaympäristön hallinnan lisäksi alalla työskentelevät tarvitsevat teknologioihin, dataan, riskienhallintaan ja työprosesseihin liittyvää osaamista. Alan koulutukseen tarvitaan lisää koulutusorganisaatioiden yhteistyötä, sillä tulevaisuuden osaaminen koostuu eri alojen tietojen ja taitojen yhdistelmistä.

Julkaisuun on koottu vesialan tulevaisuuden osaamistarpeita koskevan ennakointihankkeen (2019–2020) tulokset. Ennakointityöhön osallistui monipuolinen joukko alan toimijoita ja asiantuntijoita. Ennakointi liittyi opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteisen ennakoinnin asiantuntijaelimen, Osaamisen ennakointifoorumin, toimintaan.
 

Tekijät
Eeva Juntunen, Cecilia Mickos, Minna Tuominen-Thuesen
Julkaisuvuosi
2020
ISBN pdf
978-952-13-6704-5
Sarja
Raportit ja selvitykset 2020:17
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi