Opetushallitus tekee tiivistä yhteistyötä tutkijoiden kanssa ja osallistuu kumppanina erilaisiin tutkimushankkeisiin. Yhteistyön tavoitteena on hyödyntää tutkimustietoa Opetushallituksen oman toiminnan ja koko kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kehittämisessä, johtamisessa ja päätöksenteossa.
Neljä henkilöä tekemässä yhteistyötä.

Osallistumme tutkimushankkeisiin, jotka edistävät kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen toimialan ja oman toimintamme kehittämistä. Niiden tutkimusten aihepiirit, näkökulmat ja tieteenalat, joissa olemme mukana, ovat moninaisia, mutta liittyvät aina Opetushallituksen tehtäviin asiantuntijavirastona. 

Opetushallitus osallistuu tutkimusyhteistyöhön eri rooleissa. Vuorovaikutuskumppanina voimme olla mukaan esimerkiksi tutkimushankkeen ohjausryhmässä tai viestiä tutkimustuloksista kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijoille ja sidosryhmillemme. 

Aktiivisena hankeosapuolena osallistumme tutkijoiden rinnalla esimerkiksi tutkimustulosten tulkintaan tai etsimme ratkaisuja niihin haasteisiin, joita tutkimus on nostanut esiin. Kutsumme myös tutkijoita yhteen ideoimaan uusia tutkimushankkeita.