Utbildningsstyrelsen har ett nära samarbete med forskare och deltar som partner i olika forskningsprojekt. Målet för samarbetet är att dra nytta av forskningsrön inom utveckling, ledning och beslutsfattande, både när det gäller Utbildningsstyrelsens egen verksamhet och småbarnspedagogiken och utbildningen som helhet.
Neljä henkilöä tekemässä yhteistyötä.

Vi deltar i forskningsprojekt som främjar utvecklingen av småbarnspedagogiken, utbildningen och undervisningen samt vår egen verksamhet. Ämnesområdena, synvinklarna och vetenskapsgrenarna inom forskningen varierar, men har alltid en koppling till Utbildningsstyrelsens uppdrag som ett sakkunnigt ämbetsverk.

Utbildningsstyrelsen deltar i forskningssamarbetet i olika roller. Som dialogpartner kan vi till exempel ingå i forskningsprojektets styrgrupp eller kommunicera om forskningsrönen till sakkunniga inom småbarnspedagogik och utbildning och våra intressegrupper.

Som aktiv projektpartner deltar vi vid sidan av forskarna till exempel i arbetet med att tolka forskningsdata eller hitta lösningar på de utmaningar som framkommer av forskningen. Vi bjuder även in forskare att tillsammans utforma idéer för nya forskningsprojekt.