Tiedote

Dataosaajat ideoivat työkalun koulupudokkuuden ehkäisyyn

Ajankohtaista
Opetushallinnon ja Teknologiateollisuuden yhteistyöprojektissa it-alan huippuosaajat ovat kehittäneet konseptin työkalusta, jolla syrjäytymisvaarassa oleva nuori voitaisiin tunnistaa koulutuksen datasta. Maankoodauskurssin kehittämä ratkaisu esiteltiin opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle ja Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinoselle 5. kesäkuuta.

Maankoodauskurssilla viisi it-alan ammattilaista tutki koulutuksen tietovarantoja kolmen viikon ajan ja kehitti konseptin työkalusta, jonka avulla voitaisiin tunnistaa nuori, joka on vaarassa keskeyttää ammatillisen koulutuksen.

– Hallitus on ottanut painopisteeksi nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen. Tiedämme, että ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen johtaa usein koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle putoamiseen, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

– Kun eri tietokantoihin kerättyjä aineistoja voidaan yhdistellä, voidaan tunnistaa monimutkaisiin ilmiöihin kuten syrjäytymiseen liittyviä säännönmukaisuuksia. Suomi voi olla tässä työssä edelläkävijä. Samalla on tärkeää huolehtia yksilön tietosuojasta ja aineistojen tietoturvasta, ministeri jatkaa.

Koodarien kehittämä työkalu perustuu algoritmiin, joka tunnistaa koulupudokkuutta ennustavat tekijät. Niitä ovat esimerkiksi peruskoulun arvosanat, poissaolot sekä koulun ja kodin yhteydenpidon aktiivisuus.

Työkalua voitaisiin hyödyntää koulun tai oppilaitoksen tasolla keskeyttämisvaarassa olevan nuoren tunnistamiseen ja tukemiseen. Työkalu ilmoittaisi koulun henkilöstölle opiskelijan olevan vaarassa jättää koulutus kesken, jolloin asiaan voitaisiin puuttua ajoissa.

Työkalua voitaisiin hyödyntää myös koulutuksen järjestäjän, kunnan ja valtakunnan tasolla, seuraamalla esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kokonaismäärää sekä vaihtelua eri alueiden ja ikäluokkien välillä. Tietoa voitaisiin hyödyntää päätöksenteossa, rahoituksen kohdentamisessa ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnissa.

Jotta koulupudokkuuteen ja syrjäytymiskehitykseen voitaisiin puuttua jo aiemmin, dataa tulisi voida hyödyntää joustavasti eri kouluasteilta, varhaiskasvatuksesta alkaen. Jos dataa voitaisiin hyödyntää myös koulutussektorin ulkopuolelta esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluista, syrjäytymiseen vaikuttavista tekijöistä saataisiin kattavammin tietoa ja syrjäytymiskehitykseen voitaisiin puuttua aiemmin. Datan laajamittainen hyödyntäminen edellyttäisi kuitenkin lainsäädännön esteiden purkamista.

– Datan hyödyntäminen nuorten parhaaksi edellyttää julkiselta hallinnolta uutta otetta ja siilojen rikkomista. Maankoodauskurssi on paitsi antanut askelmerkit etenemiseen, myös toimintatavallaan näyttänyt suuntaa, sanoo Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Maankoodauskurssi on Teknologiateollisuuden järjestämä kolmen viikon jakso, jonka aikana se tarjoaa julkishallinnon käyttöön ryhmän it-yritysten osaajia kehittämään digitaalisia ratkaisuja eri alojen tarpeisiin. Kevään 2017 maankoodauskurssille osallistui yhteensä viisi konseptisuunnittelun ja -muotoilun sekä käyttöliittymäsuunnittelun ammattilaista IBM:ltä, Clanedilta, Accenturelta, Innofactorilta ja CGI:ltä.