Uutinen

Digitalisaatio muuttaa ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Digitaalisuus
Ammatillisen koulutuksen digitalisaation kehittäjillä oli tilaisuus tutustua robotisaation uusimpiin kehityssuuntiin, kun Opetushallitus järjesti koulutuspäivän Tampereen Techopolis Hermiassa 24.3.

Nykypäivän työelämässä menestyminen ja työn tekemisen uudet muodot edellyttävät monipuolisia digitaalisia valmiuksia. Digitalisaatio muuttaa kaikkia ammatteja, työn tekemisen tapoja sekä mahdollistaa uusia liiketoimintamalleja toimenkuvineen. Millaista osaamista toimiminen digitaalisessa ympäristössä edellyttää? Mitä se vaatii koulutuksen järjestäjiltä ja ammatillisen koulutuksen kehittäjiltä?

”Robotit luovat vaurautta, ihmiset arvoa”

Avauspuheenvuorossa opetusneuvos Minna Taivassalo painotti, että työelämän avaintaitoja ovat taito toimia vuorovaikutuksessa, tiedonhankinta ja toiminta oman alan yhteisöissä. On myös tärkeää tunnistaa digitalisaation mahdollistamat kestävät toimintatavat ja ottaa niitä rohkeasti käyttöön.

Projektipäällikkö Sanna Laiho kertoi Opetushallituksen digitalisaatioon liittyvistä kehittämistoimista ja innosti koulutuksen järjestäjien edustajia ilmoittautumaan Reboot School Tulevaisuuden oppimisympäristö -haastekilpailuun.

Robottien syväoppiminen tulee olemaan ihmiskunnan historian suurimpia muutoksia, kertoi robotisaatioaktivisti ja tietokirjailija Cristina Andersson. Robotiikan kehityksen taloudelliset vaikutukset mitataan tulevaisuudessa triljoonissa dollareissa. Ihmisten on määriteltävä uudelleen oma asemansa tulevaisuuden työelämässä robottien vapauttaessa ihmiset rutiineista eri ammateissa. Cristinan mukaan robotit tekevät vaurautta, mutta ihmiset luovat arvoa.

Digitaalisia oppimisratkaisuja eri ympäristöissä

Vantaan ammattiopisto Varian, Helsingin kaupungin opetusviraston ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan edustajat esittelivät käytännön esimerkkejä siitä, miten uusimpia digitaalisia ratkaisuja voidaan hyödyntää opetuksessa, ja osaamisen tunnistamisessa sekä tunnustamisessa. Kari A. Hintikan johdolla käytiin keskustelua oppimisen trendeistä. Niitä ovat muun muassa opiskelijoiden ohjaustarpeen polarisoituminen, opettajuuden muutos, oppimisanalytiikka ja datalla johtaminen, MOOCit ja vertaisoppiminen sekä itseorganisoituvat globaalit verkostot.

Päivän lopuksi osallistujat vierailivat valitsemassaan vierailukohteessa. Fastemsilla (kuvassa) tutustuttiin johtaja Harri Niemisen johdolla FMS Training Centeriiin, joka mahdollistaa modernin ammattiin oppimisen alueen eri koulutusasteiden opiskelijoiden yhteistyötä hyödyntäen.

Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa osallistujat saivat tutustua muun muassa uusimpiin hyvinvointiteknologian oppimisympäristöihin. Lehtori Nina Eskola-Salinin mukaan tulevaisuutta eletään jo nyt, sillä esimerkiksi lääkkeiden 3D-tulostus on jo mahdollisia.

Lisätietoja Opetushallituksessa:
opetusneuvos Minna Taivassalo, etunimi.sukunimi [at] oph.fi