Nyheter

Digitaliseringen förändrar yrkesutbildningens lärmiljöer

Aktuellt Yrkesutbildning Digitalisering
De som utvecklar digitaliseringen inom yrkesutbildningen fick tillfälle att bekanta sig med de senaste utvecklingstrenderna inom robotisering när Utbildningsstyrelsen den 24 mars ordnade en utbildningsdag i Technopolis Hermia i Tammerfors.

Framgång i dagens arbetsliv och de nya formerna av arbete kräver mångsidig digital kompetens. Digitaliseringen kommer att förändra alla yrken och arbetssätten. Dessutom kommer den att möjliggöra nya affärsmodeller inklusive arbetsuppgifter. Vilken typ av kompetens krävs av den som arbetar i en digital miljö? Vad kräver den av utbildningsanordnarna och dem som utvecklar yrkesutbildningen?

”Robotar skapa välstånd, människorna värde”

I sitt öppningstal betonade undervisningsrådet Minna Taivassalo att förmågan att interagera, att söka information och att delta i nätverk inom den egna branschen är nyckelkompetenser i arbetslivet. Det är också viktigt att identifiera hållbara verksamhets- och arbetssätt som digitaliseringen möjliggör och modigt börja använda dem.

Projektledare Sanna Laiho berättade om Utbildningsstyrelsens utvecklingsinsatser inom digitaliseringen och uppmuntrade företrädarna för utbildningsanordnare att anmäla sig till tävlingen Reboot Future School Learning Environment.

Robotarnas djupa inlärning (deep learning) kommer att höra till de största förändringarna i mänsklighetens historia, berättade Christina Andersson, som är robotiseringsaktivist och facklitterär författare. De ekonomiska konsekvenserna av utvecklingen inom robotiken uppgår i framtiden till triljoner dollar. Människorna måste omdefiniera sin egen ställning i det framtida arbetslivet när robotar befriar dem från rutinjobben i olika yrken. Enligt Christina skapar robotarna välstånd, men människorna skapar värde.

Digitala inlärningslösningar för olika miljöer

Representanter för yrkesinstitutet Vantaan ammattiopisto Varia, Helsingfors stads utbildningsverk och samkommunen för utbildning i Mellersta Nyland (Keuda) presenterade praktiska exempel på hur det senaste inom digitala lösningar kan utnyttjas i undervisningen samt vid identifiering och erkännande av kunnande. Trenderna inom lärande diskuterades under ledning av Kari A. Hintikka. Till trenderna hör bland annat polariseringen av de studerandes behov av handledning, förändringen av lärarskapet, inlärningsanalytiken och ledning med hjälp av data, MOOC-kurserna och ömsesidigt lärande samt de självorganiserande globala nätverken.

Dagen avslutades med att deltagarna besökte en plats som de själva fick välja. De som valde Fastems Oy Ab (på bilden) fick under ledning av direktör Harri Nieminen bekanta sig med FMS Training Center, som ger möjlighet till utbildning för ett modernt yrke med hjälp av samarbete mellan studerande från regionens utbildningsstadier.

I yrkesinstitutet Tampereen seudun ammattiopisto Tredu presenterades bland annat de senaste lärmiljöerna för teknik inom hälsa och välbefinnande. Enligt lektor Nina Eskola-Salin är framtiden redan här – det är till exempel redan möjligt att göra 3D-utskrifter av läkemedel.

Mer information vid Utbildningsstyrelsen:
utbildningsrådet Minna Taivassalo, fornamn.efternamn@oph.fi