Uutinen

Digitalisaation vaikutukset ammattiosaamiseen tutkimuskohteena

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus
Opetushallitus on käynnistänyt tutkimuksen DIGAM – Digitalisaation vaikutukset osaamisen kehittymiseen ammatillisessa koulutuksessa.

Tutkimuksen avulla selvitetään digitalisaation vaikutukset osaamisen ja oppimisen kehittymiseen ammatillisessa koulutuksessa. Lisäksi selvitetään, minkälainen rooli digitalisaatiolla nähdään ammatillisen koulutuksen tulevaisuudessa.

Tutkimuksen toteuttaa Owal Group Oy yhdessä Oulun ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston asiantuntijoiden kanssa. Tutkimuksen aikana toteutetaan kyselyjä, asiantuntijahaastatteluja ja skenaariotyöpajoja mm. johdolle, opetus- ja ohjaushenkilöstölle, opiskelijoille ja työelämän eri tahoille sekä kuullaan mm. opiskelijajärjestöjä ja oppilaskuntia.

Lisäksi tutkimus sisältää selvitysosan, joka perustuu ammatillisen koulutuksen digitalisaatiosta tehtyihin kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimuksiin ja selvityksiin viimeisen viiden vuoden ajalta.

Tutkimus on käynnistynyt joulukuussa 2016 ja valmistuu joulukuussa 2017.

Lisätietoja Opetushallituksessa:

Opetusneuvos Tuula Sumkin, etunimi.sukunimi@oph.fi