Uutinen

Empatiataidot ja valmius oppia uutta kantavat tulevaisuuden työelämässä

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus
Helsingissä 16.–18. toukokuuta järjestetyt Taitaja 2017 -kisat keräsivät Messukeskukseen huimat 98 000 kävijää seuraamaan nuorten ammattilaisten SM-kilpailusuorituksia. Ammattitaidon huippuosaamisen lisäksi kävijät saivat tilaisuuden osallistua ammatillisen koulutuksen ajankohtaisia teemoja käsitteleviin seminaareihin.

Taitaja 2017 -seminaareissa pohdittiin monelta eri kannalta ammatillista koulutusta ja sen haasteita. Keskiviikkona kansainvälisen ”Local meets Global Competence” -seminaarin avasi Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen. Heinosen mukaan monilla suomalaisillakin työpaikolla on yhä vallalla Frederick Taylorin aikoinaan lanseeraama ”scientific management” -malli, jossa työntekijän roolina on pelkästään seurata tarkasti johtajien ohjeita. Nykyisessä työelämässä, jossa rutiinityöt on pitkälle automatisoitu, tämä aikanaan suosittu malli ei kuitenkaan enää toimi.

Heinonen totesi, että maailman ja työelämän muuttuessa digitalisaation ja globalisaation myötä kiihtyvällä vauhdilla meille on yhä tärkeämpää se, miten koemme epävarmuuden.

– Pidämme usein virheellisesti epävarmuutta ja turvattomuutta samana asiana, Heinonen sanoi. Tulevaisuuden työelämässä tärkeää tulee olemaan se, miten työntekijöiden taidot ja valmiudet saadaan kohtaamaan ne mahdollisuudet, joita teknologinen kehitys tuo tullessaan.

Tulevaisuuden työelämätaidoista Heinonen nosti erityisen tärkeinä esiin empatiakyvyn, luovuuden ja kriittisen ajattelun. Oleellinen kysymys on se, miten voimme tuoda empaattisuuden ja humanismin työhömme. Toinen merkittävä asia on oppiminen, sillä työelämän nopeassa muutoksessa työstä itsestään tulee oppimista. Tämä on punaisena lankana myös suomalaisen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä.

Ammatillista koulutusta tulee Heinosen mukaan tarkastella kokonaisvaltaisesti: irrallisten taitoaineiden sijasta tulee tukea opiskelijan kokonaisvaltaisia valmiuksia ja kannustaa elinikäiseen oppimiseen. Heinonen korosti myös sitä, että oppijan koulutuksesta saamaa pitkäaikaista hyötyä ei tule uhrata työelämän lyhytaikaisille tarpeille, vaan näiden välille tulee löytää tasapaino.