News

Haku perusopetuksen toisen kotimaisen kielen kokeiluun alkaa

Ajankohtaista Perusopetus
Opetushallitus on yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa avaamassa perusopetuksen järjestäjille mahdollisuuden hakea mukaan toisen kotimaisen kielen kokeiluun.

Kokeilu on osa syyskuussa 2016 käynnistynyttä Juha Sipilän hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen 1 Uusi peruskoulu -ohjelmaa, jonka tavoitteena on kieltenopetuksen lisääminen ja monipuolistaminen.

Kokeilu kohdistuu perusopetuksen 5. tai 6. luokan oppilaisiin, jotka 1.8.2018 alkavana lukuvuonna olisivat aloittamassa toisen kotimaisen kielen opiskelun. Eduskunta on 12.12.2017 hyväksynyt erillisen kokeilulain kokeilun toteuttamista varten. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 alusta. Kokeilun mukainen opetus käynnistyisi elokuussa 2018.

Perusopetuksen järjestäjä, käytännössä useimmiten kunta, hakee lupaa tai lupia koulukohtaisesti. Kokeiluluvat myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallituksen esityksestä. Mahdollisuutta osallistua kokeiluun tarjotaan enintään 2 200 perusopetuksen oppilaalle.

Opetushallitus käynnistää hakumenettelyn ennen lain voimaantuloa. Haku alkaa 18.12.2017 ja päättyy 23.2.2018 kello 16.15. Kokeiluun osallistuvia rohkaistaan myös tutustumaan kokeilun valmisteluun liittyviin asiakirjoihin kokonaiskuvan muodostamiseksi.

Uutista on muokattu 20.12. muuttamalla haun päättymisajankohdaksi 23.2.2018.

Lisätietoja

  • opetusneuvos Anu Halvari, puh. 029 533 1277
  • yksikön päällikkö Ulla Laine, puh. 029 533 1597
  • opetusneuvos Annamari Kajasto, puh. 029 533 1596
  • opetusneuvos Terhi Seinä, puh. 029 533 1263
  • undervisningsrådet Yvonne Nummela (ruotsinkielinen osasto), tel. 029 533 1523