Nyheter

Ansökan om tillstånd till försök som gäller det andra inhemska språket i den grundläggande utbildningen

Aktuellt Grundläggande utbildning
Utbildningsstyrelsen kommer i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet att erbjuda anordnare av grundläggande utbildning möjlighet att ansöka om tillstånd för försök med språk.


Försöket är en del av Juha Sipiläs regeringsprogram Den nya grundskolan, som ingår i spetsprojekt 1: Kompetens och utbildning. Syftet med programmet är att öka språkundervisningen och göra den mångsidigare.

Försöket riktas mot elever i årskurs 5 eller 6 i den grundläggande utbildningen som det läsår som inleds 1.8.2018 skulle ha inlett sina studier i det andra inhemska språket. För genomförandet av försöket har riksdagen 12.12.2017 godkänt en separat försökslag. Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2018. Avsikten är att undervisning där försöket genomförs ska inledas i augusti 2018.

Anordnare av grundläggande utbildning ska ansöka om tillstånd skilt för varje skola. Undervisnings- och kulturministeriet beviljar försökstillstånden på framställning av Utbildningsstyrelsen. Högst 2 200 elever i den grundläggande utbildningen erbjuds möjlighet att delta i försöket.

Utbildningsstyrelsen inleder ansökningsförfarandet innan lagen träder i kraft. Avsikten är att ansökningstiden börjar 18.12.2017 och slutar 23.2.2018 klockan 16.15. Ansökningstiden pågår åtta veckor från och med den dag då ansökan öppnas. Försöksdeltagarna uppmanas att bekanta sig med dokument om beredningen av försöket så att de kan bilda sig en helhetsbild.

Nyheten har uppdaterats 20.12.2017. Tiden för ansökan har förlängts till den 23.2.2018.

Ytterligare information

  • undervisningdsrådet Anu Halvari, tel. 029 533 1277
  • enhetschef Ulla Laine, tel. 029 533 1597
  • undervisningdsrådet Annamari Kajasto, tel. 029 533 1596
  • undervisningdsrådet Terhi Seinä, tel. 029 533 1263
  • undervisningsrådet Yvonne Nummela (svenskspråkig avdelning), tel. 029 533 1523