Tiedote

Kevään yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen 21.2.-14.3.

Ajankohtaista Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus
Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen alkaa tiistaina 21.2. ja päättyy tiistaina 14.3. klo 15. Yhteishaussa on tarjolla tänä keväänä noin 80 400 aloituspaikkaa.

Hakulomake täytetään Opintopolku-palvelussa. Samasta osoitteesta löytyvät koulutustarjonta sekä muut hakemisessa tarvittavat tiedot.

Yhteishaussa on tarjolla tänä keväänä noin 80 400 (vuonna 2016 noin 83 300) aloituspaikkaa, joista n. 43 600 (v. 2016 n. 45 450) ammatillisessa koulutuksessa ja n. 36 800 (v. 2016, n. 37 800) lukiokoulutuksessa. Eniten aloituspaikkoja on sosiaali- ja terveysalalla noin 5600 (v. 2016 noin 5700), liiketalouden ja kaupan alalla noin 4900 (v. 2016 noin 5200), ajoneuvo- ja kuljetustekniikassa 4400 (v. 2016 n. 4300) sekä arkkitehtuurin ja rakentamisen alalla 4300 (v. 2016 noin 4400).

Ammatillisen koulutuksen kaikista aloituspaikoista n. 6300 (v. 2016 n. 6 500) on varattu lukion oppimäärän suorittaneille. Ruotsinkielisessä koulutuksessa aloituspaikoista n. 1900 on ammatillisessa koulutuksessa ja n. 2700 lukioissa.

Viime kevään yhteishaussa oli noin 76 400 hakijaa. Yhteishaku on tarkoitettu perusopetuksen päättäville ja ilman tutkintoa oleville hakijoille. Yhteishaussa ei voi hakea ammatilliseen koulutukseen, jos hakijalla on perusopetuksen jälkeen suoritettu ammatillinen perustutkinto, muu ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto. Tutkinnon jo suorittaneet voivat hakea aikuiskoulutukseen tai erillishauissa suoraan oppilaitokseen, jos oppilaitoksilla on tarjolla aloituspaikkoja jo tutkinnon suorittaneille.

Yhteishaussa käytössä olevista valintaperusteista saa tietoja Opintopolku.fi-palvelusta. Sieltä löytyy myös ohjeita hakemiseen.

Erityisoppilaitosten haku alkaa 15.3.

Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku on käynnissä yhteishaun jälkeen 15.3.–5.4. Haussa ovat mukana erityisopetuksena järjestettävät ammatilliset perustutkinnot, erityisopetuksena järjestettävä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA).

Haettavana on noin 1 850 aloituspaikkaa (vuonna 2016 noin 2 000 paikkaa), joista n. 960 (v. 2016 n. 1000) on erityisopetuksena järjestettäviin ammatillisiin perustutkintoihin, n. 540 (v. 2016 577) erityisopetuksena järjestettävään VALMA -koulutukseen ja n. 340 (v. 2016 n. 420) työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen (TELMA). Aloituspaikoista n. 55 (v. 2016 n. 60) on tarjolla ruotsinkieliseen koulutukseen.

Erityisoppilaitosten yhteisessä haussa haki viime vuonna noin 3 300 hakijaa.

Valintaperusteista saa tietoja Opintopolusta. Lisätietoja saa suoraan oppilaitoksista. Oppilaitokset järjestävät haastatteluja hakijoille kevään aikana.

Valinnat ja lisähaut

Oppilaitokset julkistavat sekä yhteishaun että erityisoppilaitosten haun opiskelijavalinnan tulokset aikaisintaan 15.6. Opetushallitus lähettää kaikille valitsematta jääneille kirjeitse tiedot opiskelijavalintojen tuloksista.

Oppilaitokset voivat järjestää omia lisähakujaan kevään yhteishaussa vapaiksi jääneille koulutuspaikoille 16.6. alkaen. Lisähauissa mukana oleva koulutus on nähtävissä Opintopolussa ja haut lisähauissa mukana oleviin koulutuksiin tapahtuvat sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi.