Meddelanden

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning 21.2. – 14.3.

Aktuellt Gymnasieutbildning Yrkesutbildning
Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning inleds på tisdag 21.2. och avslutas tisdag 14.3. kl. 15.00. Gemensam ansökan omfattar cirka 80 400 nybörjarplatser.

Ansökan fylls i på Studieinfo. Utbildningsutbudet samt den information som behövs för ansökan finns på samma adress.

Gemensam ansökan omfattar cirka 80 400 (år 2016 ca 83 300) nybörjarplatser, av vilka cirka 43 600 (år 2016 ca 45 450) finns inom yrkesutbildning och cirka 36 800 (år 2016 ca 37 800) inom gymnasieutbildning. Flest nybörjarplatser, ca 5 600, finns inom social- och hälsovårdsbranschen (5 700 år 2016), inom företagsekonomi och handel ca 4 900 nybörjarplatser (år 2016 ca 5 200), bil- och transportteknik ca 4 400 (år 2016 ca 4 300) och inom arkitektur och byggnad ca 4 300 platser (år 2015 ca 4 400).

Av alla nybörjarplatser inom yrkesutbildningen har cirka 6 300 (år 2016 ca 6 500) reserverats för sökande som har avlagt gymnasiets lärokurs. Av de ca 4 600 (år 2016 ca 4 500) nybörjarplatserna inom svenskspråkig utbildning finns cirka 1 900 (samma som år 2016) inom yrkesutbildning och cirka 2 700 (år 2016 ca 2 600) inom gymnasieutbildning.

I fjol sökte cirka 76 400 i gemensam ansökan på våren. Gemensam ansökan är avsedd för dem som slutför den grundläggande utbildningen och för dem som inte har en tidigare avlagd examen. Personer som har avlagt en yrkesinriktad grundexamen, annan yrkesinriktad examen eller högskoleexamen kan inte söka till yrkesinriktade grundexamina via gemensam ansökan. De som redan har avlagt en examen kan söka till vuxenutbildning eller direkt till läroanstalterna, ifall de erbjuder nybörjarplatser för dem som har en tidigare examen.

Ytterligare information om antagningsgrunderna som iakttas i gemensam ansökan finns i Studieinfo.fi. Här finns också anvisningar för ansökan.

Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning inleds 15.3.

Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning infaller 15.3. – 5.4. I ansökan ingår yrkesinriktade grundexamina som ges som specialundervisning, utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning som ges som specialundervisning (VALMA sp) och utbildning som förbereder för arbete och ett självständigt liv (TELMA).

Det finns cirka 1 850 (år 2016 ca 2 000) nybörjarplatser, varav cirka 960 (år 2016 ca 1 000) platser riktas till yrkesinriktade grundexamina, cirka 540 (år 2016 ca 577) till VALMA sp-utbildning och ca 340 (år 2016 ca 420) till utbildning som förbereder för arbete och ett självständigt liv (TELMA). Inom svenskspråkig utbildning finns det omkring 60 nybörjarplatser att söka till.

Inom ansökan till yrkesinriktad specialundervisning var antalet sökande ifjol cirka 3 300.

Information om antagningsgrunderna finns i Studieinfo.fi. Läroanstalterna ger också information om ansökan och antagning. Under våren intervjuar läroanstalterna de sökande.

Antagning och tilläggsansökningar

Läroanstalterna publicerar antagningsresultaten för gemensam ansökan och ansökan till yrkesinriktad specialundervisning tidigast 15.6. Utbildningsstyrelsen skickar ett brev om antagningsresultatet till alla som inte blir antagna i vårens ansökan. Läroanstalterna kan från och med 16.6 ordna egna tilläggsansökningar till studieplatser som inte fyllts i vårens ansökningar. De utbildningar som ingår i tilläggsansökningarna hittas i Studieinfo och ansökan görs på adressen www.studieinfo.fi.