Uutinen

Kokeile eurooppalaista opettajien TVT-osaamisen itsearviointityökalua

Ajankohtaista
Opetushallitus on mukana kansainvälisessä hankkeessa, jossa kehitetään opettajille uutta työkalua tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön taitojen itsearviointiin.

MENTEP-hankkeessa on kehitetty ja testattu uutta TET-SAT (Technology Enhanced Teaching Self-Assessment Tool) -työkalua, jonka tarkoituksena on tukea opettajia arvioimaan omia digitaalisia pedagogisia taitojaan. Työkalu voi erityisesti auttaa reflektoimaan omaa TVT-osaamista suhteessa opetussuunnitelman perusteiden mukaisen laaja-alaisen osaamisen tukemiseen.

Kokeile ja anna palautetta

Työkalua on testattu viime lukuvuonna laajassa kenttäkokeilussa 11 maassa. Tulokset julkistetaan keväällä 2018, jolloin myös TET-SAT tulee virallisesti kaikkien opettajien saataville. Työkalun kehitysversiota on kuitenkin mahdollista päästä jo kokeilemaan sekä antamaan palautetta: keräämme talven aikana työkalusta kansallista palautetta, jota hyödynnetään työkalun viimeistelyn tukena sekä sen käyttötapojen kartoittamisessa.

Työkalu pähkinänkuoressa

TET-SAT-työkalu rakentuu neljän osa-alueen ympärille: 1) Digitaalinen pedagogiikka, 2) Digitaalisen sisällön käyttö ja tuottaminen, 3) Digitaalinen kommunikaatio ja yhteistyöskentely sekä 4) Digitaalinen kansalaisuus. Taustalla on useita eurooppalaisia ja kansainvälisiä viitekehyksiä, minkä lisäksi työkalun kehityksessä on hyödynnetty eri maiden kansallisista työkaluista saatuja kokemuksia.

Työkalun avulla itsearvioinnin opettaja saa personoidun palautteen TVT-kompetensseistaan. Tavoitteena on, että palautteen avulla opettajan olisi helppo saada käsitys omasta osaamisprofiilistaan ja tunnistaa mahdollisia kehittämiskohteita. Lisäksi opettajalle tarjotaan linkkejä erilaisiin kotimaisiin ja eurooppalaisiin materiaaleihin ja resursseihin, joiden avulla hän voi omaehtoisesti kehittää osaamistaan. Jotta kynnys hakeutua kehittämään osaamista itsearvioinnin pohjalta olisi mahdollisimman matala, TET-SAT-työkalun tarjoama tukiresurssikokoelma on koottu ja jäsennetty yhteneväiseksi työkalun rakenteen kanssa.

MENTEP on Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettu eurooppalainen kokeiluhanke. Opetushallitus on hankkeen suomalaispartnerina mukana kehittämässä TET-SAT-työkalua ja toteuttamassa sen kenttäkokeilua.

Näin toimit
  • Löydät TET-SAT-työkalun osoitteesta http://mentep-sat-runner.eun.org. Rekisteröidy ensimmäisellä kerralla käyttäjäksi alareunan ”Etkö vielä ole rekisteröitynyt?” -linkin kautta.
  • Kun olet käyttänyt TET-SAT-työkalua, anna siitä palautetta osoitteessa http://bit.ly/tetsatpalaute. Voit valita itse, haluatko kommentoida työkalun eri osioita yksityiskohtaisemmin vai antaa pelkästään vapaamuotoista palautetta. Kysely on auki 15.2.2018 saakka.

MENTEP-hankkeen sivut

Lisätietoja

Projektikoordinaattori Tuula Nousiainen, p. 029 533 1536, tuula.nousiainen [at] oph.fi (tuula[dot]nousiainen[at]oph[dot]fi)