Tiedote

Korkeakoulujen yhteishaussa opiskelupaikka 46 828 opiskelijalle

Ajankohtaista Korkeakoulutus
Tämän kevään yhteishaussa korkeakouluihin haki 151 440 hakijaa, joista opiskelupaikan sai 31 %. Vuonna 2016 luvut olivat vastaavat. Viime vuodesta lähtien korkeakoulujen on pitänyt varata osa aloituspaikoista niille hakijoille, joilla ei ole vielä korkeakoulupaikkaa. Ensikertalaisten osuus kaikista hyväksytyistä oli sekä viime että tänä keväänä noin 83 %.

Ammattikorkeakouluihin hakeneista hyväksyttiin 28 %, joista 86 % oli ensikertalaisia. Yliopistoihin hakeneista hyväksyttiin 26 % ja ensikertalaisten osuus oli 80 %.

Lukumääräisesti eniten hakijoita houkuttelivat suuret korkeakoulukaupungit, joiden korkeakouluissa myös oli runsaasti aloituspaikkoja. Yksittäisten korkeakoulujen välillä oli suuriakin eroja siinä, miten moni hakijoista sai opiskelupaikan. Hankalinta oli päästä Laurea-ammattikorkeakouluun, Taideyliopistoon sekä Tampereen monitieteisiin korkeakouluihin. Tänäkin vuonna ruotsinkielisiin korkeakouluihin oli keskimäärin helpompi päästä kuin suomen- tai kaksikielisiin ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Alakohtaisesti tarkasteltuna tulokset ovat aikaisempien vuosien kaltaisia. Vaikeinta oli päästä opiskelemaan yliopistojen taidealoja, kuten teatteri- ja tanssi- sekä kuvataidealaa, joille hyväksyttiin 4 % hakeneista, sekä psykologiaa, jolle hyväksyttiin 6 % hakeneista. Helpoiten opiskelupaikan sai sekä ammattikorkeakoulujen että yliopistojen tekniikan aloilta, joille hyväksyttiin 37 % hakijoista. Suurimmat ensikertalaisten osuudet olivat ammattikorkeakoulujen osalta matkailu- ja ravitsemisalalla, jolta opiskelupaikan saaneista 93 % oli ensikertalaisia, ja yliopistojen osalta teknillistieteellisellä alalla, jonne hyväksytyistä 87 % oli ensikertalaisia.

Hakijat saavat tällä viikolla tiedon yhteishaun tuloksista sähköpostiinsa. Hakija on voinut hakea 6 eri opiskelupaikkaa ja tuloskirjeessä kerrotaan tulokset kaikkien koulutusten osalta, mm. hakijan pistemäärät. Valituksi tulleiden hakijoiden tulee ottaa opiskelupaikka vastaan perjantaina 14.7. klo 15 mennessä. Varasijalta voi vielä tulla hyväksytyksi 14.8. saakka.

Lisähaut yhteishaussa vapaiksi jääneille opiskelupaikoille

Korkeakoulut voivat järjestää lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille opiskelupaikoille 3.7.─30.8. välisenä aikana. Tarjolla olevat koulutukset ovat nähtävissä Opintopolussa ja korkeakoulujen omilla nettisivuilla sitä mukaa, kun korkeakoulut päättävät lisähaun järjestämisestä. Koulutuksiin haetaan Opintopolun kautta yhteishaun lisähaun lomakkeella.