Uutinen

Kuukauden tilasto: Oppisopimuskoulutus pähkinänkuoressa

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus
Vuonna 2015 oppisopimuskoulutuksena suoritettiin kaikkiaan 12 200 ammatillista tutkintoa, joka on noin kuudennes (16,4 %) kaikista vuonna 2015 suoritetuista toisen asteen ammatillisista tutkinnoista.

Kaikista oppisopimusopiskelijoista 25 vuotta täyttäneitä oli noin 81 prosenttia ja naisia selvästi yli puolet.

Vuonna 2015 ammatillista perustutkintoa opiskeli 17 800 opiskelijaa, ammattitutkintoa 14 300 opiskelijaa ja erikoisammattitutkintoa 15 200 opiskelijaa. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelevien määrät ovat laskeneet 2010-luvulla erityisesti ammattitutkintoa suorittavien osalta.

Vuonna 2015 naisten osuus kaikista oppisopimusopiskelijoista oli noin 55 prosenttia. Naisten osuus on ollut viime vuosina kasvusuunnassa ja on erityisen vahva vanhemmissa ikäryhmissä. Naisten osuus kaikista 55-59 -vuotiaista opiskelijoista oli lähes 69 prosenttia. Alle 20-vuotiaista opiskelijoista puolestaan valtaosa oli miehiä.

Kaikista oppisopimusopiskelijoista 25 vuotta täyttäneitä oli noin 81 prosenttia. Eniten 25 vuotta täyttäneitä opiskeli kulttuurialalla (87 %) sekä yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon koulutusalalla (87 %).

Johtamisen erikoisammattitutkinnon suosio on pysytellyt vuodesta toiseen vahvana. Vuonna 2015 suosituin oppisopimusteitse suoritettu tutkinto oli kuitenkin toista vuotta peräkkäin sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, joita suoritettiin kaikkiaan 1 239 tutkintoa. Seuraavaksi eniten suoritettiin liiketalouden perustutkintoja (1 139 tutkintoa) ja kolmanneksi eniten johtamisen erikoisammattitutkintoja (1 029 tutkintoa).

Joka viidennellä vuonna 2015 oppisopimuskoulutuksen aloittaneella ei ollut perusasteen jälkeistä tutkintoa.

Peräti 34 prosentilla johtamisen erikoisammattitutkinto-opinnot vuonna 2014 aloittaneista oli suoritettuna ylemmän korkeakouluasteen tutkinto tai tutkijakoulutus.

Vuonna 2015 kaksi suurinta oppisopimuskoulutuksen koulutuksen järjestäjää olivat Helsingin kaupunki ja Tampereen kaupunki. Helsingin kaupungin organisoimissa koulutuksissa suoritettiin oppisopimusteitse 1 900 ammatillista tutkintoa, mikä on lähes 300 tutkintoa enemmän kuin vuonna 2014.

Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen on yksi EU-tasolla sovituista prioriteeteista ammatillisen koulutuksen uudistamiseksi.