Nyheter

Månadens statistik: Läroavtalsstatistik i ett nötskal

Aktuellt Yrkesutbildning
Av alla läroavtalsstuderande har cirka 81 procent fyllt 25 år och fler än hälften är kvinnor. Var sjätte yrkesinriktad examen avläggs inom läroavtalsutbildningen.

År 2015 avlades sammanlagt 12 000 yrkeinriktade examina inom läroavtalsutbildningen. Det här är cirka en sjättedel (16,4 %) av alla yrkesinriktade examina på andra stadiet år 2015.

År 2015 studerade 17 800 personer för att avlägga en yrkesinriktad grundexamen, 14 300 studerande för att avlägga en yrkesexamen och 15 200 studerande för att avlägga en specialyrkesexamen. Antalet studerande inom läroavtalsutbildningen har minskat på 2010-talet, särskilt vad gäller andelen studerande som avlägger yrkesexamen.

År 2015 var andelen kvinnor cirka 55 procent av alla läroavtalsstuderande. Andelen kvinnor har varit på uppgång de senaste åren och är särskilt stark inom de äldre åldersgrupperna. År 2015 var andelen kvinnor av alla studerande i åldersgruppen 55–59 år cirka 69 procent. Majoriteten av de studerande under 20 år var däremot män.

Av alla läroavtalsstuderande har cirka 81 procent fyllt 25 år. Flest studerande som fyllt 25 år studerade inom området för kultur (87 %) samt inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området (87 %).

Specialyrkesexamen i ledarskap har haft en stark popularitet från år till år. År 2015 var den populäraste examen som avlades som läroavtal grundexamen inom social- och hälsovårdsområdet för andra året i rad. Sammanlagt avlades 1 239 examen inom området. Grundexamen inom företagsekonomi var den näst vanligaste examen (1 139 examina) och specialyrkesexamen i ledarskap låg på tredje plats (1 029 examina).

Var femte studerande som inledde läroavtalsstudier år 2015 saknade examen efter den grundläggande utbildningen.

Hela 34 procent av dem som inledde studier för specialyrkesexamen i ledarskap hade en högre högskoleexamen eller forskarutbildning.

År 2015 var Helsingfors stad och Tammerfors stad de två största utbildningsanordnarna som arrangerade läroavtalsutbildning. Inom utbildningarna organiserade av Helsingfors stad avlades 1 900 yrkesexamina via läroavtal, vilket är nästan 300 examina fler än år 2014.

Utvecklandet av läroavtalsutbildningen är en av de på EU-nivå överenskomna principerna för att förnya yrkesutbildningen.