Uutinen

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma -mallilomake ja ohjeistus

Ajankohtaista Varhaiskasvatus
Opetushallitus on valmistellut varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin tukimateriaalin lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimista varten. Tukimateriaali sisältää mallilomakkeen ja ohjeistuksen. Mallilomake sisältää ne asiat, jotka varhaiskasvatussuunnitelman perusteet normina edellyttävät.

Varhaiskasvatuksen järjestäjät voivat käyttää myös itse suunnittelemiaan lomakepohjia. Niiden tulee kuitenkin sisältää kaikki varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden määräämät asiat. Varhaiskasvatuksen järjestäjä voi käyttää Opetushallituksen laatimia mallilomakkeita myös oman lomakesuunnittelunsa pohjana.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle (varhaiskasvatuslaki 7 A § 580/2015) yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman avulla asetetaan yhteisiä tavoitteita ja sovitaan yhdessä siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia edistetään suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksessa. Tarvittaessa se toimii myös kehityksen ja oppimisen tuen suunnittelun välineenä.

Mikäli lapsi on esiopetuksen lisäksi muussa varhaiskasvatuksessa, voidaan siihen liittyvät tavoitteet ja huomioitavat asiat kirjata esiopetuksen oppimissuunnitelmaan. Mikäli lapselle ei laadita esiopetuksen oppimissuunnitelmaa, voidaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa ottaa huomioon esiopetuksen tavoitteet ja tarpeet.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Kati Costiander, p. 029 533 1526, erityisasiantuntija Pia Kola-Torvinen, p. 029 533 1525, erityisasiantuntija Kirsi Tarkka, p. 029 533 1527, specialsakkunnig Charlotta Rehn, p. 029 533 1231