Nyheter

Barnets plan för småbarnspedagogik - blankettbotten och anvisningar

Aktuellt Småbarnspedagogik
Utbildningsstyrelsen har utarbetat stödmaterial för uppgörandet av barnets plan för småbarnspedagogik i enlighet med grunderna för planen för småbarnspedagogik. I stödmaterialet ingår en blankettbotten och anvisningar. Blanketten innehåller de uppgifter som grunderna för planen för småbarnspedagogik som norm förutsätter.

Anordnarna av småbarnspedagogik kan också använda blanketter som de själva har utarbetat. Blanketterna ska innehålla alla de uppgifter som förutsätts i grunderna för planen för småbarnspedagogik. Anordnarna av småbarnspedagogik kan också använda Utbildningsstyrelsens blankettbotten som underlag för den egna blanketten.

För varje barn på ett daghem eller i familjedagvård ska en individuell plan för småbarnspedagogik göras upp i samarbete med barnet och vårdnadshavarna (lagen om småbarnspedagogik, 580/2015, 7 a §). Syftet med barnets plan för småbarnspedagogik är att sätta upp gemensamma mål och gemensamt komma överens om hur barnets individuella utveckling, lärande och välbefinnande ska främjas på ett planmässigt sätt i småbarnspedagogiken. Den kan också vara ett verktyg i planeringen av stöd för barnets utveckling och lärande.

Om barnet deltar både i förskoleundervisning och småbarnspedagogisk verksamhet, kan målen och de omständigheter som ska beaktas i småbarnspedagogiken skrivas in i barnets plan för lärande i förskoleundervisningen. Om man inte gör upp en plan för barnets lärande i förskoleundervisningen, kan målen och behoven i förskoleundervisningen beaktas i barnets plan för småbarnspedagogik.

Ytterligare information:
specialsakkunnig Kati Costiander, tfn 029 533 1526, specialsakkunnig Pia Kola-Torvinen, tfn 029 533 1525, specialsakkunnig Kirsi Tarkka, tfn 029 533 1527, specialsakkunnig Charlotta Rehn, tfn 029 533 1231