Uutinen

Opetusalan turvallisuuspalkinto Pohjois-Karjalan ammattiopistolle Lieksaan

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus
Pohjois-Karjalan ammattiopiston Lieksan toimipiste on saanut vuoden 2017 Opetusalan turvallisuuspalkinnon. Palkinto luovutettiin 25.4. Opetusalan turvallisuusfoorumissa Helsingissä.

ieksan ammattiopistolla on vuodesta 2013 lähtien tehty määrätietoista ja systemaattista työtä työterveyden ja -turvallisuuden edistämiseksi. Mukana on ollut koko henkilökunta, opiskelijat, opiskeluterveydenhuolto ja työterveyshuolto sekä kumppanina mm. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos. Turvallisuus on sisällytetty kaikkien tutkinnon osien toteutussuunnitelmiin ja turvallisuuskoulutuksia järjestetään opiskelijoille ja henkilökunnalle säännöllisesti.

Osana laadunhallintajärjestelmää vuonna 2014 toimipisteessä otettiin käyttöön ja sertifioitiin kansainvälisen OHSAS 18001-standardin mukainen työturvallisuusjärjestelmä, jonka avulla mm. ennalta ehkäistään onnettomuuksia ja sairauksia, turvataan henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointia, parannetaan riskien hallintaa ja turvallisuusjohtamista.

Tapahtumassa palkittiin myös Opetusalan turvallisuuden tunnustuspalkinnoilla Helsingin kaupungin opetusviraston Hetipurku -toimintamalli ja Rovaniemellä toteutettu TurvaOppi -hanke.

Hetipurku -toimintamalli tarkoittaa työyhteisön sisäistä keskustelutukea välittömästi koetun uhka- ja väkivaltatilanteen jälkeen. Työyhteisöstä koulutettu luotettu hetipurkaja auttaa tilanteen kokenutta käsittelemään asian, jotta se ei jää kuormittamaan mieltä.

TurvaOppi -hankkeessa kehitettiin oppilaitosten turvallisuusuhkien ennakointia. Hankkeessa työstettiin toimintamalleja, joilla jokainen oppilaitoksessa työskentelevä ja opiskeleva oppii itse havainnoimaan ja ennakoimaan arjen turvallisuutta. Hankkeeseen osallistuivat Rovaniemen kaupunki, Lapin ammattiopisto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattikorkeakoulu sekä Golder Associates Oy. Hanketta koordinoi Tmi Arja Kitola ja sitä rahoitti Opetushallitus.

Vuonna 2005 perustetun Opetusalan turvallisuuspalkinnon taustalla ovat Opetushallitus, aluehallintovirastot, Opettajien ammattijärjestö OAJ, Suomen Rehtorit ry, Kuntaliitto, Tampereen yliopisto, Pelastusopisto, Helsingin pelastuskoulu, Suomen Palopäällystöliitto ja SPEK-ryhmä.