Uutinen

Reformissa rikotaan rajoja ammatillisen koulutuksen tulevaisuuden hyväksi

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus
– Ammatillisen koulutuksen reformin yksi tarkoitus on rikkoa rajoja nuorten ja aikuisten koulutuksen välillä, linjasi Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen torstain paneelikeskustelussa, joka oli osa Taitaja 2017 -kisojen seminaariohjelmaa.

Reformissa puretaan rajoja myös oppimisympäristöjen välillä, ja yksilöllisillä opintopoluilla pyritään poistamaan päällekkäisyyksiä ja tunnistamaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen. Heinonen totesi, että reformi tarjoaa ratkaisun ammatilliseen koulutukseen vanhastaan liitettyihin negatiivisiin käsityksiin kuten ”ammatillinen koulutus ei vastaa työelämän tarpeisiin” ja ”ammatillinen koulutus ei ota huomioon erilaisia oppijoita.”

Yhdeksi kantavaksi teemaksi reformissa on nostettu asiakaslähtöisyys, joka Heinosen mukaan tarkoittaa oppijalähtöisyyttä: otetaan huomioon oppijan tarpeet, erilaiset tavat oppia ja se, mitä opiskelija jo osaa. Nämä näkökulmat tulee myös ammatillisessa koulutuksessa sovittaa yhteiskunnan tarpeisiin.

Reformissa tapahtuva opintojen henkilökohtaistaminen tarjoaa Heinosen mukaan mahdollisuuksia: – Vastuun ottaminen omista opinnoista on hyvä asia niille, joilla on hyvät valmiudet. Kullekin opiskelijalle on tärkeää rakentaa hänen omaa tasoaan ja valmiuksiaan vastaava opintopolku. Huonommista lähtökohdista ponnistavien opiskelijoiden tilannetta voidaan parantaa henkilökohtaistamisen avulla.

Hyvien oppimistulosten kannalta tärkeää on myös se, että opettaja välittää opiskelijan oppimistuloksista. Opettajan on tärkeää toimia työssään persoonana ja tunteella.

– Työelämässä korostuvat tulevaisuudessa taidot, joissa tarvitaan sekä päätä, käsiä että tunnetta, Heinonen sanoi.