Uutinen

Tärkeintä on pitää oppiminen keskipisteenä - myös digitalisaatiossa

Ajankohtaista
Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen kiteytti Digioppimisen areenan avauspuheenvuorossaan juuri nyt keskeisen teeman: digitaalisuus on väline, jonka tulisi palvella oppimista. Opetushallituksen 7.-8.12. järjestämä Digioppimisen areena keräsi Helsingin Messukeskuksen Kokoustamoon noin 500 osallistujaa. Näistä useat olivat tutoropettajia, joiden työn yhtenä tavoitteena on lisätä tieto- ja viestintäteknologista osaamista opetuksessa.

Heinonen korosti, että tärkeintä opetuksen digitalisaatossa on se, mihin käytämme teknologiaa ja digitaalisia oppimisvälineitä. ”Opetuksessa ja koulutuksessa itse oppiminen ei katoa, vaan pysyy kehityksen ytimessä, vaikka teknologia uudistuu. Tärkeää on, että asioita tehdään oppiminen keskipisteessä.” Tämä trendi oli nähtävissä sekä itse tapahtumassa että digioppimiseen liittyen yleisemminkin: keskustelun painopiste on nyt siirtynyt laitteista ja ohjelmistoista itse oppimiseen. Digitaalisuus on yksi oppimista palvelevista työvälineistä, ei itseisarvo. Heinonen piti tärkeänä myös löytää keinoja vapauttaa digitalisaation avulla rehtorien ja opettajien työaikaa pedagogiseen työhön. ”On havaittu, että digitaalinen tekniikka opettajan käyttämänä edistää oppimista, mutta oppilaan kädessä välttämättä ei. Tarvitaan siis opettajan pedagogista otetta.”

Yksi tapahtuman key note -puhujista, toimitusjohtaja Esko Kilpi sanoi, että nykymaailmassa asiat tulisi ymmärtää keskitettyjen organisaatioiden sijasta verkostoina ja hajautettuina järjestelminä, jolloin kommunikaation kitkattomuus korostuu. ”Oppiminen on verkoston, ei yksilön ominaisuus”, Kilpi totesi. Hän haastoi ajattelemaan uudella tavalla sitä, miten, missä, ja millä tavalla oppiminen tapahtuu, sekä ottamaan kodit mukaan oppimiseen: ”Olemme nyt oppimiskeskeisessä kulttuurissa, ja myös kotien pitäisi päästä oppimisen piiriin, ei vain oppilaitosten. Voisiko oppiminen olla jatkossa sitä, että meillä on pääsy opettajan luo silloin kun sitä tarvitsemme?”. Kilpi piti tärkeänä myös sitä, että digitaalisena aikana meillä säilyy kyky vuorovaikutukseen ja empatiaan.

Olli-Pekka Heinonen totesi, että koulujen digitaalisten oppimisympäristöjen toimivuuden kannalta ratkaisevassa roolissa ovat usein käytännön asiat kuten sähköasennukset. Tässäkin tärkeää on vuorovaikutus; se, että viestitään opetuksen tarpeet jo koulurakennusten suunnittelu- ja rakennusvaiheessa sekä uudistuksissa. Heinonen kiinnitti huomiota myös digitalisaation rooliin syrjäytymisen ehkäisemisessä: ”Meillä on jo olemassa tarvittava data, mutta on vielä auki, miten sitä voisi hyödyntää.” Microsoftin koulutusosaston varapääjohtaja Anthony Salcito painotti tapahtuman päätöspuheenvuorossa sitä, että on tarpeen pohtia mihin digitaalisuus soveltuu – esimerkiksi laaja datan kerääminen oppimisessa ei välttämättä palvele, jos tuloksia ei osata hyödyntää.

Myös kokeilut ja digioppimisen kehittäminen ovat juuri nyt ajankohtaisia aiheita, kun mietitään opetuksen digitalisaatiota. Tapahtuman kokeiluareenoilla osallistujilla oli mahdollisuus itse kokeilla erilaisia digitaalisia oppimisratkaisuja. Ohjelmoinnin roolin kasvu perusopetuksessa näkyi muun muassa siten että esimerkiksi Innokas-verkoston ohjelmointityöpajat vetivät väkeä sekä suomen- että ruotsinkielisinä. Kokeiluareenat kiinnostivat kävijöitä, joten niiden toteutusta tulevissa digioppimisen tapahtumissa kehitetään nyt saadun kokemuksen perusteella.