Tiedote

Yli 200 ulkomaista opiskelijaa tulee kesällä Suomeen opiskelemaan Suomen kieltä, kirjallisuutta ja historiaa

Ajankohtaista
Noin 220 yliopisto-opiskelijaa eri puolilta maailmaa tulee tänä kesänä Suomeen opiskelemaan Suomen kieltä ja kulttuuria, suomalaista nykykirjallisuutta ja Suomen historiaa. Selvästi eniten kurssilaisia tulee Venäjältä, Puolasta ja Saksasta. Yhteensä osallistujia on 24 eri maasta.

Opetushallitus järjestää seitsemän kurssia yhteistyössä suomalaisten yliopistojen kanssa heinä–elokuussa. Kurssien järjestäjinä toimivat tänä vuonna Jyväskylän, Oulun, Turun ja Vaasan yliopistot sekä Åbo Akademi.

Kurssit on tarkoitettu niille, jotka opiskelevat Suomen kieltä ja kulttuuria ulkomaisissa yliopistoissa. Opiskelijoiden taitotaso vaihtelee noin vuoden opiskelleesta loppuvaiheen maisteriopiskelijaan. Kursseja on tarjolla neljää eri tasoa.

Pääpaino suurimmalla osalla Suomen kielen ja kulttuurin kursseista on suullisen kielitaidon kehittämisessä. Sen lisäksi kerrataan kielioppia, luetaan, kirjoitetaan ja kuunnellaan. Tavoitteena on aktivoida ja kehittää kielitaitoa aidossa kieliympäristössä. Kaikilla kursseilla tutustutaan lisäksi Suomen kulttuuriin

Kirjallisuuskurssilla kiinnitetään Suomen satavuotisjuhlavuonna erityistä huomiota siihen, miten suomalainen nykykirjallisuus käsittelee suomalaisuuden merkityksiä, Suomen historiaa ja tulevaisuutta sekä Suomen paikkaa maailmankartalla. Kurssilla on myös kirjailijavieraita.

Suomen historian kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat Suomen lähihistorian keskeisiin tapahtumiin ja ilmiöihin. Siten he pystyvät paremmin ymmärtämään suomalaisen yhteiskunnan kehitystä ja sijoittamaan Suomen historian osaksi Euroopan ja globaalin maailman historiaa ja nykypäivää.

Intensiivisen opiskelun lisäksi kaikilla kursseilla järjestetään monipuolista vapaa-ajan ohjelmaa: kulttuurivierailuja, luontoretkiä, saunailtoja ym. Nämä ovat opiskelijoille usein ikimuistoisia elämyksiä.

Suomen kieltä ja kulttuuria opiskellaan yliopistoissa ympäri maailmaa

Suomen kieltä voi opiskella vajaassa 90 yliopistossa lähes 30 maassa. Eniten suomen opetusta tarjoavia korkeakouluja on Venäjällä ja Saksassa, mutta suomen kielen yliopisto-opetuksella on pitkät perinteet myös useissa muissa Euroopan maissa ja Pohjois-Amerikassa. Aasiassa opetusta on Kiinassa ja Japanissa.

Suomen kieltä opiskelleet työskentelevät valmistuttuaan mm. opettajina ja kääntäjinä sekä kulttuurin, tutkimuksen, hallinnon, journalismin ja matkailun aloilla.

Opetushallitus edistää Suomen kielen ja kulttuurin opintoja ulkomaisissa yliopistoissa lähettämällä vierailevia Suomen kielen ja kulttuurin opettajia Suomesta, tukemalla opetusta taloudellisesti, myöntämällä lyhyitä opetusvierailuja, lähettämällä suomalaisia harjoittelijoita, lahjoittamalla yliopistoille opetusmateriaalia ja järjestämällä opettajille opintopäiviä. Suomen kielen opiskelijoita tuetaan kesäkurssien lisäksi tarjoamalla heille Suomea Suomessa -harjoitteluohjelma ja myöntämällä apurahoja opintoihin suomalaisissa yliopistoissa.