Tiedote

Korkeakoulujen kevään yhteishaussa 153 000 hakijaa

Ajankohtaista Korkeakoulutus
Hakijoita oli noin 1 500 enemmän kuin viime keväänä. Aloituspaikkoja on tarjolla suunnilleen saman verran kuin vuosi sitten. Yliopistoissa oli määrällisesti eniten hakijoita kauppatieteelliselle alalle, humanistiselle alalle sekä yhteiskuntatieteelliselle alalle. Ammattikorkeakouluissa eniten hakijoita oli sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan sekä tekniikan ja liikenteen alan opintoihin.

Korkeakoulujen kevään yhteishaku päättyi keskiviikkona 28.3. Kahden hakuajan aikana tarjolla oli yhteensä 49 700 aloituspaikkaa, mikä on suunnilleen saman verran kuin viime keväänä. Aloituspaikoista vähän yli puolet on ammattikorkeakouluissa.

Hakijoista 80 prosenttia tavoittelee ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa

Suurin osa yhteishaussa haettavana olleista koulutuksista on suunnattu toisen asteen tutkinnon suorittaneille. Näissä koulutuksissa korkeakouluilla on velvollisuus varata suuri osa aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville. Haussa mukana olleista paikoista vajaa 20 prosenttia on yliopistojen maisterikoulutuksissa ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutuksissa, joita ensikertalaiskiintiö ei koske.

Tänä keväänä kaikista hakijoista 80 prosenttia oli ensikertalaisia. Aloituspaikoista 63 prosenttia eli yhteensä 24 300 paikkaa on varattu ensikertalaisille. Viime vuonna ensikertalaisia hakijoita oli 82 prosenttia ja heille oli varattu 59 prosenttia aloituspaikoista.

Alojen välillä suuria eroja kilpailussa aloituspaikoista

Yliopistoissa kovin kilpailu aloituspaikoista on kuvataidealalla (26,2 hakijaa/aloituspaikka), teatteri- ja tanssialalla (19,6 hakijaa/aloituspaikka) sekä psykologiassa (18,3 hakijaa/aloituspaikka). Ammattikorkeakouluissa suhteellisesti vaikeinta on päästä opiskelemaan luonnontieteiden alaa (7,1 hakijaa/aloituspaikka), sosiaali-terveys- ja liikunta-alaa (5,6 hakijaa/aloituspaikka) sekä kulttuurialaa (5,1 hakijaa/aloituspaikka).

Vähiten hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin on ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alalla (2,8) ja yliopistojen teologisella alalla (3,0).

Valintojen tulokset julkistetaan kesäkuun loppuun mennessä

Seuraavaksi korkeakoulut tarkistavat hakemuksia ja järjestävät valintakokeita. Valintojen tulokset valmistuvat vaiheittain. Hakija voi saada tiedon opiskelupaikasta huhtikuun puolivälistä lähtien. Suurin osa tuloksista valmistuu kuitenkin vasta kesäkuun loppupuolella. Kaikkien valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.

Hakija voi seurata valintojen tilannetta Oma opintopolku -palvelussa. Opiskelijaksi hyväksytyt saavat automaattisesti tiedon valinnasta sähköpostilla.