Meddelanden

153 000 sökande i vårens gemensamma ansökan till högskolor

Aktuellt Högskoleutbildning
Antalet sökande i vårens gemensamma ansökan steg med cirka 1500 från förra våren. Ungefär lika många studieplatser fanns att söka som i fjol. Inom universiteten var det flest sökande till det ekonomiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningsområdet. Inom yrkeshögskolorna var det flest sökande till social-, hälso- och idrottsområdet samt området för teknik och kommunikation.

Vårens gemensamma ansökan avslutades på onsdagen 28.3. Under de två ansökningstiderna erbjöds sammanlagt 49 700 nybörjarplatser, vilket är ungefär lika mycket som i fjol. Drygt hälften av nybörjarplatserna är inom yrkeshögskoleutbildning.

80 procent söker till högskoleutbildning för första gången

Största delen av utbildningarna i gemensam ansökan riktade till personer som har avlagt en utbildning på andra stadiet. Högskolorna har en skyldighet att reservera en stor del av studieplatserna för personer som söker sin första studieplats i en högskola. Cirka 20 procent av nybörjarplatserna är inom universitetens magisterutbildningar eller högre yrkeshögskoleutbildningar som inte berörs av kvoten för förstagångssökande.

I vårens ansökan var 80 procent förstagångssökande. Av nybörjarplatserna är 63 procent reserverade för förstagångssökande, dvs. totalt 24 300 studieplatser. I fjol var andelen förstagångssökande 82 procent och då reserverades 59 procent av studieplatserna för dem.

Stora branschvisa skillnader i konkurrensen om nybörjarplatserna

Inom universiteten är konkurrensen om nybörjarplatserna hårdast inom bildkonstbranschen (26,2 sökande/nybörjarplats), teater- och dansbranschen (19,6 sökande/nybörjarplats) och inom psykologi (18,3 sökande per nybörjarplats). Inom yrkeshögskolor var det förhållandevis svårast att få en studieplats inom det naturvetenskapliga området (7,1 sökande/nybörjarplats), social- och hälso- och idrottsområdet (5,6 sökande/nybörjarplats) och kulturområdet (5,1 sökande/nybörjarplats).

I förhållande till antalet nybörjarplatser var det få som sökte sig till yrkeshögskolornas område för teknik och kommunikation (2,8) och till universitetens teologiska område (3,0).

Resultaten publiceras före slutet av juni

Till näst kontrollerar högskolorna ansökningarna och ordnar urvalsprov. Antagningsresultaten klarnar stegvis. Sökande kan få antagningsresultat från och med mitten av april. Största delen av resultaten klarnar ändå först mot slutet av juni. Alla antagningsresultat publiceras senast 28.6.

Den sökande kan följa med situationen i tjänsten Min studieinfo. De som fått en studieplats får automatiskt information om antagningen per e-post.