Tiedote

Kouluterveyskysely: Perheen yhteinen aika heijastuu vahvasti lapsen hyvinvointiin ja oppimiseen

Ajankohtaista Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Hyvinvointi
Moni nuori toivoo lisää perheen yhteistä aikaa. Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan yli kolmannes 4.‒5.-luokkalaisista, 8.‒9.-luokkalaisista ja toisella asteella opiskelevista haluaisi viettää enemmän aikaa vanhempiensa kanssa. Näiden lasten huoltajista 40 prosenttia kokee, ettei perhe vietä riittävästi aikaa yhdessä.
Kuvituskuva, nuoret juttelevat ulkona

Perheen yhteinen aika on lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta tärkeää. Lapset ja nuoret, jotka kokevat perheen yhteisen ajan riittämättömäksi, osallistuvat muita useammin kiusaamiseen, kokevat terveydentilansa huonommaksi, pitävät koulunkäynnistä vähemmän ja kokevat yleisemmin yksinäisyyttä.

– Perheen merkitys ja rooli eivät vähene lapsen ja nuoren varttuessa. Kriittisissä siirtymävaiheissa vanhemmuuden tuki on erityisen tärkeä, kertoo THL:n erikoistutkija Nina Halme.

Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksissa koulussa edelleen kehitettävää

Peruskouluista 27 prosentissa oppilaat ja 22 prosentissa huoltajat ovat osallistuneet koulunkäynnin järjestämisen suunnitteluun, kertoo TEAviisarin peruskoulutiedonkeruu. Lapset ja nuoret kokevat vaikutusmahdollisuutensa paremmiksi niissä kouluissa, joissa oppilaat ja vanhemmat on otettu mukaan koulutyön suunnitteluun, opetussuunnitelmien laatimiseen sekä hyvinvointia koskevien yhteenvetotietojen käsittelyyn. Tiedot käyvät ilmi yhdistetystä Kouluterveyskysely- ja TEAviisari -aineistosta.

Vaikka lasten, nuorten sekä vanhempien osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuudet ovat viime vuosina parantuneet, niiden toteutumisessa on edelleen puutteita.

– Osallisuuden vahvistaminen on parasta syrjäytymisen ennaltaehkäisyä. Osallisuus on uudessa opetussuunnitelmassa läpileikkaava periaate, joka tehdään näkyväksi koulun arkisissa vuorovaikutustilanteissa, toteaa opetusneuvos Kristiina Laitinen Opetushallituksesta.

Sähköiseen tulospalveluun on avattu huoltajien tulokset

Kouluterveyskysely keräsi vuonna 2017 ensimmäisen kerran tietoa myös perusopetuksen 4.‒5. luokkaa käyviltä lapsilta ja heidän huoltajiltaan. Kyselyyn vastasi 35 625 huoltajaa. Aineiston kattavuus oli 30 prosenttia.

Tulospalvelussa voi tarkastella huoltajien hyvinvointia, osallisuutta ja vapaa-aikaa, terveyttä ja toimintakykyä sekä elintapoja. Lisäksi tarjolla on tietoa huoltajien näkemyksistä lapsen koulunkäynnistä ja yhteistyöstä koulun kanssa sekä palveluista ja avunsaannista. Tuloksia löytyy myös perheestä ja elinoloista sekä lapsen kasvuympäristön turvallisuudesta. Tulokset ovat saatavilla maksutta ja niitä voi tarkastella koko maan lisäksi maakunnittain ja kunnittain.

Kouluterveyskysely toteutetaan joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna 2019. Tietoja on kerätty perusopetuksen 8. ja 9. luokkaa käyviltä vuodesta 1996, lukioissa vuodesta 1999 ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuodesta 2008 alkaen.TEAviisarin perusopetuksen tulokset tekevät näkyväksi koulujen tekemän työn oppilaiden hyvinvoinnin ja terveyden sekä yhteisöllisen toimintakulttuurin edistämisessä. Tiedot kerätään kouluista joka toinen vuosi. Vuonna 2017 tietonsa toimitti 2073 peruskoulua (88 % kaikista Manner-Suomen peruskouluista, 99 % kunnista edustettuna).

Opetushallituksen ja THL:n tiedote

Lisätietoja

Kouluterveyskyselyn tulospalvelu
TEAviisari
Tiedotteeseen liittyvät infograafit 

  • Erikoistutkija Nina Halme, THL, puh. 029 524 7270, niina.halme [at] thl.fi
  • Opetusneuvos Kristiina Laitinen, Opetushallitus, puh. 029 533 1244, kristiina.laitinen [at] oph.fi