Meddelanden

Enkäten Hälsa i skolan: Familjens gemensamma tid hänger starkt ihop med barnets välmående och inlärning

Aktuellt Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Välbefinnande
Många unga önskar mer gemensam tid med familjen. Enligt enkäten Hälsa i skolan vill över en tredjedel av eleverna i årskurserna 4–5 och 8–9 samt studerandena på andra stadiet spendera mer tid tillsammans med sina föräldrar. Av vårdnadshavarna för dessa barn anser 40 procent att familjen inte spenderar tillräckligt med tid tillsammans.
Kuvituskuva, nuoret juttelevat ulkona

 Familjens gemensamma tid är viktigt för barnets välmående och inlärning. Barn och unga som anser att de inte spenderar tillräckligt med tid tillsammans med familjen deltar oftare i mobbning, uppskattar sitt hälsotillstånd som sämre, tycker mindre om att gå i skola och upplever mer ensamhet.

– Familjens betydelse och roll minskar inte när barnet växer upp. Föräldrarnas stöd är särskilt viktigt i de kritiska övergångsfaserna” berättar specialforskare Nina Halme vid THL.

Det finns utrymme att förbättra barns och ungas möjligheter att påverka i skolan

Av grundskolorna har 27 procent inkluderat eleverna och 22 procent inkluderat vårdnadshavarna i planeringen av skolgången, berättar TEAviisaris insamling av grundskoleuppgifter. Barn och unga upplever sina möjligheter att påverka bättre i skolor där eleverna och föräldrarna har tagits med i planeringen av skolarbetet, upprättandet av läroplanen samt behandlingen av sammanfattande uppgifter angående välmående. Denna information framgår av det kombinerade materialet från enkäten Hälsa i skolan och TEAviisari.

Fastän barnens, ungas och föräldrarnas möjligheter att delta och påverka har förbättrats under de senaste åren, är de fortfarande bristfälliga.

– Det bästa sättet att förebygga marginalisering är att förstärka delaktighet. Delaktighet är en genomgående princip i den nya läroplanen som görs synlig i vardagliga interaktioner i skolan” förklarar undervisningsråd Kristiina Laitinen vid Utbildningsstyrelsen.

Vårdnadshavarnas resultat finns i den elektroniska resultattjänsten

Enkäten Hälsa i skolan samlade första gången uppgifter om barn i grundskolans årskurser 4–5 och deras vårdnadshavare år 2017. Enkäten besvarades av 35 625 vårdnadshavare. Materialets täckning var 30 procent.

I resultattjänsten kan man studera vårdnadshavarnas välmående, delaktighet och fritid, hälsa och verksamhetsförmåga samt levnadssätt. Därtill finns uppgifter om vårdnadshavarnas uppfattning om barnens skolgång och samarbetet med skolan samt tjänster och tillgång till hjälp. Resultat finns också på familjen och levnadsförhållanden samt säkerheten i barnets uppväxtmiljö. Resultaten är tillgängliga avgiftsfritt och kan förutom för hela landets del även studeras enligt landskap och kommun.

Enkäten Hälsa i skolan utförs vartannat år, nästa gång år 2019. Uppgifter är insamlade av elever i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen sedan 1996, gymnasiestuderande sedan 1999 och studerande på yrkesläroanstalter sedan 2008.

Resultaten för grundläggande utbildning i TEAviisari synliggör arbetet som skolorna gör för att främja elevernas välmående och hälsa samt den generella verksamhetskulturen. Uppgifterna samlas in vartannat år. År 2017 mottogs uppgifter från 2 073 grundskolor (88 % av alla grundskolor i Fasta Finland, 99 % av kommunerna representerade.)

Ytterligare information

Resultattjänsten för enkäten Hälsa i skolan
TEAviisari
Infografer angående meddelandet

  • Specialforskare Nina Halme, THL, tfn 029 524 7270, nina.halme [at] thl.fi
  • Undervisningsråd Kristiina Laitinen, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1244, kristiina.laitinen [at] oph.fi