Uutinen

Kuukauden tilasto: Yli puolet ammattiopinnot aloittavista on jo suorittanut jonkin tutkinnon

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Tilastot
Ammatillisten tutkintojen opinnot aloittavista yli puolella on jo suoritettuna jokin perusasteen jälkeinen tutkinto. Tilasto osoittaa, että ammatillinen koulutus toimii osana elinikäistä oppimista.
Kuvituskuva puualan opiskelusta

Vuonna 2016 ammatilliseen perustutkintoon johtavat opinnot aloittaneista opiskelijoista 37 % oli jo suorittanut jonkin tutkinnon. Yleisimpiä olivat toinen ammatillinen perustutkinto (20 %) tai ylioppilastutkinto (8 %).

Ammattitutkintojen uusista opiskelijoista 78 % oli suorittanut tutkinnon, useimmiten ammatillisen perustutkinnon (39 %). Näillä opiskelijoilla tavallisempaa oli alemman korkea-asteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto (11 %) kuin ylioppilastutkinto.

Erikoisammattitutkinto-opinnot aloittaneista vain 6 %:lla ei ollut aikaisempaa tutkintoa. Niistä joilla tutkinto oli, 37 % oli suorittanut korkeakoulututkinnon (alemman korkea-asteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto 20% ja ylemmän korkea-asteen tutkinto tai tutkijakoulutus 17%).

A graph about the prior education levels of new students in vocational education and training: most students in basic VET have no prior qualifications, and the basic VET degree is the most common prior qualification on higher levels of VET.

Aiemman tutkinnon suorittaneiden osuudet vaihtelivat tutkinnoittain. Aikaisempaa tutkintoa ei esimerkiksi ollut 70 %:lla hiusalan, sähkö- ja automaatioalan, hotelli-, ravintola- ja catering-alan, rakennusalan, autoalan sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon opiskelun aloittaneista. Toisaalta vähintään 30 %:lla opastuspalvelujen ammattitutkinnon tai tuotekehitystyön, johtamisen, maaseudun kehittämisen sekä oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinnon opinnot aloittaneilla oli ylemmän korkeakouluasteen tutkinto tai tutkijakoulutus.