Nyheter

Månadens statistik: Över hälften av dem som inleder yrkesstudier har redan avlagt en examen

Aktuellt Yrkesutbildning Statistik
Över hälften av dem som inleder yrkesstudier har redan avlagt en examen efter den grundläggande utbildningen. Statistiken visar alltså att yrkesutbildning fungerar som en del av livslångt lärande.
Kuvituskuva puualan opiskelusta

Av de studerande som år 2016 inledde studier för en yrkesinriktad grundexamen hade 37 % redan avlagt en examen. Vanligast var en annan yrkesinriktad grundexamen (20 %) eller studentexamen (8%).

Av de nya studerandena för yrkesexamen hade 78 % avlagt en examen, vanligtvis en yrkesinriktad grundexamen (39 %). Bland dessa studerande var det vanligare att ha en lägre högskoleexamen eller en examen inom yrkesutbildning på högre nivå (11 %) än studentexamen.

Endast 6 % av dem som inledde studier för specialyrkesexamen hade ingen tidigare examen. Av dem som hade en examen hade 37 % avlagt högskoleexamen (lägre högskoleexamen eller examen inom yrkesutbildning på högre nivå 20 % och högre högskoleexamen eller forskarutbildning 17 %).

A graph about the prior education levels of new students in vocational education and training: most students in basic VET have no prior qualifications, and the basic VET degree is the most common prior qualification on higher levels of VET.

Figur 1: Högsta tidigare utbildning för nya studerande inom yrkesutbildning år 2016.

Andelarna av dem som avlagt en tidigare examen varierade efter examen. Till exempel hade 70 % av dem som inledde studier för grundexamen inom hårbranschen, el- och automationsbranschen, hotell-, restaurang- och cateringbranschen, byggnadsbranschen, bilbranschen samt datateknik- och datakommunikationsteknik ingen tidigare examen. Å andra sidan hade minst 30 % av dem som inledde studier för yrkesexamen i guideservice eller specialyrkesexamen i produktutvecklingsarbete, ledarskap, utveckling av landsbygden samt rättstolkning högre högskoleexamen eller forskarutbildning.