Uutinen

Miten digitalisaatio vaikuttaa osaamis- ja koulutustarpeisiin?

Ajankohtaista Ennakointi
Osaamisen ennakointifoorumin työpajoissa eri alojen asiantuntijat pohtivat, miten digitalisaatio, tuotantoverkostot ja muut työelämän ilmiöt vaikuttavat siihen, millaista osaamista ja koulutusta tulevaisuudessa tarvitaan. Tulokset toimivat pohjana osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnille.

Osaamisen ennakointifoorumi pohti kesän aikana, miten tuotanto- ja palveluprosessit, teknologia, asiakasprosessit, markkinointi, viestintä, myynti, jakelukanavat ja infrastruktuuri muuttuvat tulevaisuudessa ja miten digitalisaatio vaikuttaa niihin. Lisäksi foorumin jäsenet tarkastelivat tuotantoverkostoja, jotka ovat tärkeitä, kun ennakoidaan toimialojen rajapinnoille syntyviä osaamistarpeita. Lopuksi arvioitiin työllisyyden kehitystä, mikä pohjustaa määrällisten koulutustarpeiden ennakointia.

Tulosten perusteella digitalisaatio ei lisää eikä vähennä työvoiman tarvetta, mutta se muuttaa merkittävästi sitä, millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. Esimerkiksi Big Datan ja virtuaalitodellisuuden lisääntyvä käyttö nähtiin ilmiönä, joka vaikuttaa osaamistarpeisiin mutta vähemmän työvoimatarpeisiin. Lisäksi foorumin jäsenet ennakoivat, miten eri toimialat verkottuvat tulevaisuudessa varsinkin koulutuksen, liike-elämän palveluiden, ohjelmistopalveluiden, liikenteen ja kaupan kanssa.

Työpajojen tulokset luovat tietoperustaa ennakointiprosessin seuraavalle vaiheelle, jossa ennakoidaan tulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeita. Tämän jälkeen keväällä 2019 pohditaan koulutuksen kehittämisehdotuksia.

‒ Kunnianhimoisena tavoitteenamme on ensimmäistä kertaa luoda kokonaisvaltainen ja alakohtainen näkymä tulevaisuuden osaamisrakenteesta. Samalla tuotamme konkreettista tietoa osaamis- ja koulutustarpeista sekä näkemyksiä koulutuksen kehittämisehdotuksista. Näin voimme tukea koulutuksen kehittämistä ja vahvistaa koulutuspoliittisen päätöksenteon tietopohjaa, opetusneuvos Kari Nyyssölä kertoo.