Tiedote

Toisen kotimaisen kielen kokeiluun haki kuusi kuntaa

Ajankohtaista Perusopetus Vieraat kielet
Kuusi kuntaa on hakenut kaikkiaan yhdeksälle peruskoululle lupaa osallistua kokeiluun, jossa koulut tarjoavat oppilailleen toisen kotimaisen kielen tilalla jonkin muun vieraan kielen opintoja. Kokeilu koskee 5. tai 6. luokan oppilaita, jotka aloittaisivat toisen kotimaisen kielen opiskelun 1.8.2018 alkavana lukuvuonna.

Lupaa hakivat Jämsä, Kaustinen, Pieksämäki, Rovaniemi, Savonlinna ja Ylöjärvi. Savonlinna on hakenut lupaa neljälle koululle, muut kunnat yhdelle.

Ruotsinkielisiltä perusopetuksen järjestäjiltä ei tullut yhtään hakemusta.

Hakemusten perusteella mahdollisuutta tultaisiin tarjoamaan yhteensä 486 oppilaalle. Yleisin hakemuksissa tarjottava kieli on venäjä. Valittavaksi tarjotaan myös espanjaa, ranskaa ja saksaa. Kielet vaihtelevat paikkakunnittain.

Kokeilu on osa syyskuussa 2016 käynnistynyttä Sipilän hallituksen Uusi peruskoulu -ohjelmaa, jonka tavoitteena on kieltenopetuksen lisääminen ja monipuolistaminen. Eduskunta sääti toteuttamista varten erillisen kokeilulain, joka tuli voimaan vuoden 2018 alusta.

Opetushallitus tekee ehdotuksen kokeiluluvan saajista opetus- ja kulttuuriministeriölle, joka tekee päätökset luvan saajista kevään aikana.

Lisätietoja

Opetusneuvos Anu Halvari, puh. 029 533 1277 

Yksikön päällikkö Ulla Laine, puh. 029 533 1597

Undervisningsrådet Yvonne Nummela, puh. 029 533 1523