Uutinen

Aasian ja Afrikan kielten merkitys kasvaa – ilmoittaudu seminaariin Opetushallituksessa 3.9.2019

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Korkeakoulutus Aikuiskoulutus Kulttuuri Kansainvälistyminen Koulutuksen kehittäminen Kulttuurinen moninaisuus Opetussuunnitelma Vieraat kielet
Opetushallituksen rahoittama Aasian ja Afrikan kielten hanke kutsuu osanottajia ensimmäiseen seminaariinsa 3.9.2019. Seminaarin tavoitteissa ja teemoissa yhdistyvät suomalaisen kielivarannon kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen. Seminaari on suunnattu laajasti koulutuksen eri asteiden ammatilaisille sekä muun muassa tutkijoille.
Nuoret pitävät käsissään maapalloja

Aasian ja Afrikan kielten hanke käynnistyi elokuussa 2018. Sitä koordinoi Helsingin kielilukio, ja mukana on myös edustajia Porin ja Espoon kaupungeilta. Hankkeelle on myönnetty Opetushallituksen kansainvälistymisen valtionavustusta vuoden 2020 loppuun.

Aasian ja Afrikan kielten hanke vie eteenpäin Opetushallituksen vuosina 2011–2018 tukemien kiinan kehittämishankkeiden Yanzun ja Le Zhin ja japanin opetuksen IPPO-hankkeiden työtä. Hankeperheeseen on tullut mukaan arabian kieli, ja painopistettä pyritään lukiokoulutuksen lisäksi ohjaamaan enenevästi myös perusopetukseen. 

Hankkeen keskeisiä tavoitteita:

• Lisätään kiinnostusta arabian, japanin ja kiinan kielen opetusta kohtaan. Luodaan vahvat yhteiset verkostot näitä kolmea kieltä opettavien tahojen välille.

• Luodaan paikalliset opetussuunnitelman perusteet arabian, japanin ja kiinan A- ja B-oppimäärille sekä peruskouluun että lukioon.

• Kartoitetaan ja tehdään tunnetuksi uusia opetus- ja opiskeluratkaisuja.

• Pyritään siihen, että erityisesti japanin ja kiinan kielet saadaan ylioppilaskokeissa kirjoitettaviksi aineiksi.

Johtaja Jorma Kauppisen mukaan kiinan ja japanin kielten kasvava merkitys on tiedostettu pitkään Opetushallituksessa. – Olemme olleet mukana kumppaneina tai rahoittajina useissa aiheeseen liittyvissä hankkeissa.

Kauppisen mielestä erityisen ilahduttavaa on se, että hankkeet ovat enimmäkseen syntyneet koulujen aloitteesta.  – Koulujen aktiivisuus onkin välttämätöntä, että näiden kielten tarjonta vakiintuu. Samalla esimerkiksi arabian kielen tuleminen koulujen kielitarjontaan voi vahvistaa ymmärrystä siitä, että meillä jotkut oppilaat osaavat jo näitä kieliä, Kauppinen sanoo.

Seminaari järjestetään tiistaina 3.9.2019 Opetushallituksessa. Seminaari on maksuton, ja siihen sisältyy kahvit ja lounas. Ilmoittaudu mukaan 30.8.2019 mennessä tästä


Lisätietoja:

apulaisrehtori Päivi Siltala-Keinänen, paivi.siltala-keinanen [at] edu.hel.fi 
opetusneuvos Paula Mattila, paula.mattila [at] oph.fi