Tiedote

Aikuisten perusopetukseen osallistuneiden määrä on tuplaantunut

Ajankohtaista Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Aikuiskoulutus
Aikuisten perusopetukseen osallistuneiden määrä on kasvanut viime vuosina reilusti. Vuonna 2018 heitä oli noin 3 700, kun vuonna 2013 heitä oli melkein puolet vähemmän. Ammatillisessa koulutuksessa ammatti- ja erikoisammattitutkintojen opiskelu ovat nostaneet suosiotaan.
Reppu selässä

Koulujen alkaessa oppilasmäärät myötäilevät aikaisempia vuosia. Joissakin ryhmissä on kuitenkin nähtävissä selviä muutoksia.

Esimerkiksi aikuisten perusopetukseen osallistuneiden määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Viime vuonna heitä oli 3 725. Aikuisten perusopetusta voi saada muun muassa aikuislukioissa ja kansanopistoissa.

Peruskoulussa opiskelee vuosittain englannin kielellä nykyisin parin tuhannen oppilaan joukko. Määrä on kasvanut viime vuosina. Vuonna 2013 englanninkielisessä perusopetuksessa oli 1 378 oppilasta, kun viime vuonna heitä oli jo 2 060.

Kaiken kaikkiaan perusopetuksen oppilaita on tänä syksynä arviolta yli puoli miljoonaa. Perusopetuksen oppilaiden määrä on noussut hiljalleen viimeisten kuuden vuoden aikana. Oppilaita oli viime vuonna 560 503, mikä on noin 4 % enemmän kuin vuonna 2013.

Oppilasmäärän kasvusta huolimatta peruskouluja on lakkautettu tai yhdistetty joka vuosi. Toiminnassa olevia peruskouluja oli viime vuonna 2 346. Vielä vuonna 2013 peruskouluja oli 2 705.

Esikoululaisten määrä on kasvanut vuodesta 2013 noin 3 %. Taustalla on vuoden 2015 lakimuutos, jonka mukaan esikoulusta tuli velvoittava. Myös ikäluokkien koot vaikuttavat ja sen johdosta tänä syksynä esikoulussa aloittaa arviolta hieman vähemmän lapsia kuin viime syksynä, noin 60 000 lasta. Viime vuonna esiopetuksessa oli 61 434 lasta.

Ekaluokkalaisia on tänä syksynä arviolta 61 000, kuten viime syksynäkin.

Ikäluokkien pieneneminen näkyy lukio-opiskelijoiden määrässä

Lukio-opiskelijoiden määrä on laskenut pari prosenttia viimeisen kuuden vuoden aikana. Taustalla on lähinnä ikäluokkien kokojen muutokset, koska edelleenkin peruskoulun päättäneistä enemmistö valitsee lukion jatko-opintopaikakseen. Viime vuonna lukiolaisia oli 103 440.

Kuten aiempinakin vuosina sekä peruskoululaisista että lukiolaisista noin 6 % opiskelee ruotsinkielisissä kouluissa.

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus yhä suositumpaa

Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen opiskelijamäärä on kasvanut viime vuodesta. Tämän vuoden kevätkaudella valmentavassa koulutuksessa opiskeli keskimäärin 5 500 opiskelijaa, mikä on 7 % enemmän kuin viime vuoden kevätkaudella.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelu kiinnostaa entistä useampaa

Myös tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelijamäärät ovat kasvaneet. Tämän vuoden kevätkaudella ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijoita oli keskimäärin 37 150, noin 8 % enemmän kuin viime vuoden keväällä. Ammatillisen perustutkinnon opiskelijoita oli keväällä keskimäärin 144 760.
Nousuja selittää osaltaan työvoimakoulutuksen siirtyminen työ- ja elinkeinoministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle sekä se, että ammatillinen koulutus sai lisämäärärahan vuoden 2018 lopulla, minkä vaikutus näkyy tämän vuoden puolella. Mukana luvuissa on sekä koko tutkinnon että osatutkinnon suorittajat.

Opetushallitus arvioi syksyllä 2019 aloittavien opiskelijamääriä muun muassa Vipunen-tilastotietopalvelun väestö- ja opiskelijamäärätilastojen pohjalta. Viimeisimmät toteutuneet luvut ovat vuodelta 2018 tai 2019.

Lisätietoja

Pirjo Karhu, etunimi.sukunimi [at] oph.fi, puh. 029 5331 317

Korjaus 7.8. klo 10.00 "ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus" korjattu muotoon "ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus".

Korjaus 9.8. klo 11.00 Lauseesta "Viime vuonna heitä oli 3 725, joista suurin osa opiskeli yksittäisiä perusopetuksen oppiaineita." poistettu "joista suurin osa opiskeli yksittäisiä perusopetuksen oppiaineita" virheellisen termin vuoksi.