Uutinen

Arjen käytännöt päiväkodeissa rakentavat tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa – Naisasialiitto Unionin hanke palkittiin sukupuolisensitiivisen kasvatuksen kehittämisestä

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Tasa-arvo ja osallisuus
Koulutuksen tasa-arvoisuuden kehittämisen Cygnaeus-palkinto luovutettiin Naisasialiitto Unionin Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -hankkeelle keskiviikkona 11.9. Kuntamarkkinoilla Helsingissä järjestetyssä tilaisuudessa. Opetushallituksen myöntämän palkinnon otti vastaan hankkeen projektipäällikkö Nea Alasaari.
Cygnaeus-palkinnon voittaja Nea Alasaari, taustalla yliopistonlehtori Mari Käyhkö
Cygnaeus-palkinnon voittajahankkeen projektipäällikkö Nea Alasaari, taustalla yliopistonlehtori Mari Käyhkö valitsijaraadista

Kaikkiaan 29 ehdokkaan joukosta valikoitui kuusi finalistia, joista tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara ja sosiologian yliopistonlehtori Mari Käyhkö valitsivat voittajan. Raati totesi, että mukana oli monipuolisesti erilaisia hankkeita, eikä valinta ollut helppo.

Valitsijaraadin perusteluissa todettiin, että vaikka Suomea pidetään tasa-arvon mallimaana, ovat esimerkiksi työmarkkinat meillä yhä jakautuneet hyvin voimakkaasti miesten ja naisten aloihin.

– Perinteiset sukupuoliroolit näkyvät jo koulutusalan valinnoissa, ja heijastuvat lisäksi perheiden sisäisessä työnjaossa, Maarianvaara totesi.

Stereotypioiden purkaminen varhaisessa vaiheessa on tärkeää, sillä sukupuoliroolit ja -odotukset muovautuvat varhaislapsuudessa. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten kouluttaminen ja heidän tietoisuutensa lisääminen on tässä avainasemassa.

– Voittaneessa hankkeessa on lähtökohtana tarttua näihin sukupuoliin liittyviin kulttuurisiin oletuksiin ja myös purkaa niitä. Arjessa sukupuolisensitiivinen kasvatus näkyy siten, että ei ehdoteta lapsen puolesta asioita hänen biologisen sukupuolensa perusteella. Tämä lisää lasten hyvinvointia ja heidän valinnanmahdollisuuksiaan myöhemmin elämässä. Pitkällä aikavälillä sukupuolisensitiivinen kasvatus voi myös muuttaa koko yhteiskuntaa sallivampaan ja tasa-arvoisempaan suuntaan.

– Tällä hankkeella on mielestämme potentiaalia vaikuttaa yhteiskuntaan monella eri tasolla tiedostavan kasvatustyön kautta. 

Hankkeen lähtökohtana oli videomateriaali, jossa kuvattiin päiväkotien arkea.

– Havainto oli, että lapsia kohdeltiin usein arjen tilanteissa epätasa-arvoisesti sukupuolen perustella, projektipäällikkö Nea Alasaari kertoi.

– Siksi lähdimme kehittämään käytännön työkaluja, joiden avulla päiväkodeissa on helpompaa tiedostaa ja tarttua epätasa-arvoisiin käytäntöihin ja rutiineihin.

Hankkeessa järjestetään tänäkin syksynä koulutuksia useilla paikkakunnilla. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten työn tueksi on luotu myös verkkokursseja, jotka tavoittavat paremmin valtakunnallisesti. 

Alasaaren mukaan sukupuolisensitiivinen kasvatus on herättänyt yhä enemmän kiinnostusta, ja tieto on lisääntynyt; joskin yhä on myös virheellisiä käsityksiä siitä, mitä sukupuolisensitiivinen kasvatus on.

– On edistytty paljon, mutta vieläkin löytyy niitä varhaiskasvatuksen ammattilaisia, jotka suhtautuvat asiaan skeptisesti. Senkin takia tuntuu tärkeältä saada tämä tunnustus.

Palkinnon luovutti opetusneuvos Jorma Kauppinen Opetushallituksesta.

– Vuodesta 1981 jaetun Cygnaeus-palkinnon ajatuksena on alusta lähtien ollut se, että palkinnon saajat ovat tehneet työtä suomalaisen sivistyksen ja tasa-arvon eteen.

Kauppinen totesi, että vaikka paljon on jo saatu aikaan, on työtä tasa-arvon hyväksi jatkettava; tässä asiassa ei olla vielä valmiita.

– Tarvitsemme enemmän avarakatseisuutta tässä ajassa ja yhteiskunnassa.